7. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Bursa

Yedinci Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 2-4 Mayıs 2017 tarihlerinde Bursa Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik anadolu Lisesi’nde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

  1. Suda Boğulmaları Engelleyici Can Kemeri: Suda boğulma vakalarını asgariye indirmek amacıyla kemer görünümünde iki parçadan oluşan ihtiyaç halinde üzerinde yer alan düğmeye basıldığında can kemerinin yanlarından çıkan gaz ile suyu yüzeyine çıkılmasını sağlayan kemerin geliştirilmesi
  2. Su Hatlarından Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi: Mahallelerdeki su dağıtım hatlarında kullanılmayan suyun akışından elektrik enerji üretilmesi ve depolanması
  3. Akvaryumda Tarım (Aqua Farming): Akvaryum içinde bulunan balıkların dışkılarının bitkiler rafından besin olarak kullanımıyla toprak kullanılmadan sebze üretilmesi. Balık, su ve bitkilerle ekolojik bir ortam oluşturulması. Balığın dışkısıyla kirlenen suyun bitki kökleriyle temizlenmesi.
  4. Deniz Temizleme Gemisi: Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan deniz altını ve üstünü temizleyebilen, biyolojik temizlik yapan uzaktan kumanda edilebilen bir gemi üretilmesi
  5. Çöp Kutularının Uzaktan Takip Sistemi: Sınıflardaki çöp kutularının etkin ve uzaktan düzenli takip edilmesini izlenmesini sağlayarak okullarda hijyen sağlayan ve çöplerin temizliği için zamandan tasarruf sağlayan bir sistemin geliştirilmesi
  6. Atıkmatik Cihazı: Okullarda sık kullanılan alanlara, atıkların ayrıştırılması yoluyla öğrencilere puan kazandırarak çevre bilinci ve sorumluluğu geliştirmek için atıkmatik cihazlarının geliştirilmesi
  7. Araçların Trafik Düzenine Uymasını Sağlayan Sistem: Araçların trafikteki kurallara uymasını sağlamak amacıyla geliştirilecek bir sistem aracılığıyla öncelikle trafik lambalarına, ambulanslara, kırmızı ışıklara RF vericiler yerleştirilerek, araçlara ise bu RF sinyallerini algılayan kartlar monte edilerek araç sürücülerinin ikaz edilmesi ve araçların hızlarının otomatik olarak sınırlandırılması sisteminin geliştirilmesi

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

7th Scientix STEM Education Workshop was held at Bursa Bursa Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi on May 2-4, 2017. The purpose of this workshop was to create an interdisciplinary STEM education project development and sharing environment among STEM (science, mathematics, physics, chemistry, biology) teachers who work in secondary schools, high schools and vocational and technical schools (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, etc.). Teachers were grouped into study groups in each group there was one of each science, mathematics, physics, chemistry, biology and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, computer programming, etc.). These teachers with different subject areas studied together to study and prepare a multi-disciplinary inquiry, research, production and invention based STEM project proposal for students. At the end of the workshop, the following STEM education projects were designed by the teacher groups to encourage students to Science and Engineering professions and to uncover their skills and attitudes in STEM subject areas: http://scientix.meb.gov.tr/icerik/13

1. Lifesaving Belt Saving a Person Drowning in the Water: In order to minimize the drowning in the water, a lifesaving belt that is made of two parts will be produced. When necessary during swimming in water, a button on the belt will be pressed and a gas will go out from two sides of the belt and person will lift on safely to water surface with the pressure of gas.

2. Electricity Energy Generation System from Water Lines: Electricity generation and storage from water streams that is not used in water distribution lines in neighborhoods. 

3. Aquarium Farming: The production of vegetables without the use of soil by usage of the feces of fishes in aquarium as food for plants. Creation of an ecological environment with fishes, water and plants. Cleaning of the water in an aquarium contaminated by the feces of fishes with plant roots. 

4. Sea Cleaner Ship: Producing a remote controllable ship that can clean undersea and sea surface using renewable energy sources. 

5. Trash Bins Remote Tracking System: Developing a system that trash boxes in the classroom are monitored remotely and saves time for cleaning the trash boxes by ensuring efficient hygiene. 

6. Wastematic Device:  Development of waste treatment device and installment of them to frequently used areas in schools to improve environmental awareness and responsibility of students. Students will be given points for their disposal of wastes into this devices. 

7. Vehicles Obeying to Traffic Regulations: To develop a system to alert the vehicle drivers and limit the speed of the vehicles automatically in order to ensure that the vehicles comply with the traffic rules by installing electronics devices with RF receivers into the traffic lights and vehicles. 

We think that every school should have a STEM project. To improve their questioning, researching, producing and inventing skills in these STEM projects, teachers and students in project teams should study and work with other schools and industry in collaboration to realize their STEM projects. Every school should have their STEM project teams.

Paylaş: