İletişim

iLETİŞİM

Scientix Türkiye Koordinatörlüğü

E-posta: stem@eba.gov.tr

Dr. Tunç Erdal Akdur – tuncerdal.akdur@meb.gov.tr

Rumeysa Demir – rumeysa.demir@eba.gov.tr

Uğur Doğan – ugur.dogan@eba.gov.tr

Tel: 0312 296 9525

Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM), ODTÜ Teknokent, ANKARA