8. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Samsun

Sekizinci Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 8-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

 1. Akıllı Akvaryum: Uzun süreli evde bulunulmayan durumlarda, balıkların yemlenmesi, akvaryum suyunun değişimi, ısısının ayarlanmasının sağlanması. Ev ya da işyerlerinde bulunan akvaryumların bakım ve yemleme işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi sisteminin oluşturulması
 2. Çok Amaçlı Hasta Yatağı: Hasta yataklarında uzun süre yatan hastalarda sırt ağrısı, yatak yarası oluşumunun önlenmesi için hasta yataklarına ilave 4 piston eklenerek hastanın sağa ya da sola çevrilmesinin sağlanması. Hastayı yıkanacağı alana ya da başka yatağa aktarmayı sağlayacak aktarma mekanizması eklenmesi. Yatakta ıslaklık algılayan ses ve ışık ile uyarı veren portatif elektronik sistemin ilave edilmesi
 3. Araçların Hızını Kesen Yol: Kaza riski yüksek olan yollarda (okul geçidi, hastane önleri, kavşaklarda, vb.) elektronik hız denetim sistemlerinin kurulması ve araçlara elektronik kitlerin yerleştirilerek araçların hız kontrolünün otomatik olarak sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi
 4. Ultraviyole Su Dezenfektan Cihazı: Temiz su elde etmek için kirli suları ve nesneleri kimyasal madde kullanmadan çevreci bir yaklaşımla temizlemek ve ekonomik kazanç sağlanması.
 5. Yengeç Park Sistemi: Yengeç park sistemiyle araçların paralel park edebilmelerinin sağlanması. Araçların altına yana dönüş özelliğine ve hidrolik sisteme sahip 2 tane tekerlek sistemi monte edilmesi.
 6. Güvenli Havalandırma ve Aydınlatma Sistemi: Okul, hastane, büro, yurt vb. toplu yaşam alanlarında bulunan pencere ve cam düzeneklerine kurulacak; manuel elektronik ve programlanabilir bir sistemle ortamın havalandırılması, ışık seviyesinin kontrol edilmesi.
 7. Trafikte Araç Beklemesini Önleme Sistemi: Trafiği düzenleyen trafik lambaları şehir içinde ve şehirlerarası yollarda gereksiz beklemelere sebep olmaktadır. Zaman kaybının dışında gereksiz yakıt tüketimi ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla trafik lambalarında araçları ve yayaları sayabilen bir ürün geliştirilerek, araç ve yaya sayısına göre yollarda araçların gereksiz beklemesinin önlenmesi.
 8. Ergopratik Sandalye: Bağlantı elemanı kullanılmadan gerektiğinde birbirinden ayrılabilen; bağımsız parçalardan oluşan, herkesin kolaylıkla birleştirebileceği; az yer kaplayan sandalye üretilmesi.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

8th Scientix STEM Education Workshop was held at Samsun 19 Mayıs Lisesi Anadolu Lisesi on May 8 -10, 2017. The purpose of this workshop was to create an interdisciplinary STEM education project development and sharing environment among STEM (science, mathematics, physics, chemistry, biology) teachers who work in secondary schools, high schools and vocational and technical schools (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, etc.). Teachers were grouped into study groups in each group there was one of each science, mathematics, physics, chemistry, biology and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, computer programming, etc.). These teachers with different subject areas studied together to study and prepare a multi-disciplinary inquiry, research, production and invention based STEM project proposal for students. At the end of the workshop, the following STEM education projects were designed by the teacher groups to encourage students to Science and Engineering professions and to uncover their skills and attitudes in STEM subject areas: 

 1. Smart Aquarium: Establishment of an automatic system for the maintenance and feeding of aquariums in homes or workplaces for feeding fish, exchanging aquarium water, adjusting the temperature in situations where you are not at home for a long time.
 2. Multipurpose Patient Bed: Providing the patient to turn to the right or left by adding 4 additional pistons to patient beds to prevent back pain and bed sores in patients who have been in bed for a long time. Adding a transfer mechanism to the bed for transferring the patient to the washing area or to another bed. Addition of a portable electronic system that gives warning by sound and light perceiving wetness in bed.
 3. Road that Cuts the Speed of Vehicles: Establishment of electronic speed control systems in roads with high risk of accidents (school crosswalk, hospital fronts, intersections, etc.) and automatic speed control of vehicles by placing electronic kits in vehicles for avoiding traffic accidents.
 4. Ultraviolet Water Disinfecting Device: To clean the contaminated water and objects without using chemicals in order to obtain clean water and to provide economic benefit with this environmental cleaning approach.
 5. Crap Legs Park System: Providing parallel parking of cars with crab legs park system by mounting of two wheel systems with hydraulic system on the bottom of the vehicles.
 6. Safe Ventilation and Lighting System: Ventilation and control of light level of the environment with a manual, electronic and programmable system installed in windows at schools, hospitals, offices, dormitory etc. in public living areas.
 7. Preventing Vehicle Waiting System in Traffic: Traffic lights that regulate traffic cause unnecessary waiting in city and intercity roads. In addition to this time loss, unnecessary fuel consumption and environmental pollution occurs while waiting in traffic lights. It is necessary developing a product that counts the number of vehicles and pedestrians on the road. And, according to the number of vehicles and pedestrians on the road, traffic lights are automatically controlled to prevent and reduce the unnecessary waiting of vehicles and pedestrians on the roads and sidewalks.
 8. Ergopratic Chair: Production of small sized chairs that composed of independent parts, which everyone can easily combine and be separated from each other if necessary without using a connecting element.

We think that every school should have a STEM project. And all STEM projects are interdisciplinary. To improve their questioning, researching, producing and inventing skills in these STEM projects, teachers and students in project teams should study and work with other schools and industry in collaboration to realize their STEM projects. Every school should have their STEM project teams. STEM Project teams should firstly anayse the disciplines (Science, Math, Engineering, Art, Language, Physics, Social Studies, etc.) that are necessary to complete their STEM projects.

Paylaş: