Scientix Projesi Nedir?

Scientix Projesi, Avrupa’da STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics- Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) öğretiminde sorgulama temelli eğitimi Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, öğretmenlere, akademisyenlere, yöneticilere, ailelere ve Fen-Matematik eğitimi ile ilgilenen tüm kişilere açık bir projedir. Scientix Portalı, 2010 yılı Mayıs ayında kullanıma açılmış olup portala scientix.eu adresinden ulaşılabilmektedir.

Portalda, tüm öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri, öğrencilerin sorgulama, bilimsel düşünme, araştırma, buluş yapma ve üretim becerilerini geliştirmeye yönelik sorgulama temelli STEM eğitimi projeleri ve materyalleri paylaşılmaktadır.

Scientix Projesinin Amaçları:

  • Tüm Avrupa çapında gerçekleşen çok sayıda sorgulamaya, araştırmaya ve buluş yapmaya yönelik fen, matematik, mühendislik ve teknoloji (STEM) eğitimi ile ilgili projelerden tüm Avrupa’nın haberdar olmasını sağlamak,
  • Bu projeler sonrasında üretilen öğrenim materyallerinin ve araçlarının yaygınlaştırılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırmak,
  • Avrupa ülkelerinde STEM eğitimiyle ilgili gerçekleşen ulusal kongre, konferans, çalıştay ya da projelerin tüm Avrupa’ya duyurulabileceği bir platform oluşturmak,
  • Avrupa çapındaki öğretmenler ve akademisyenlerin STEM eğitimiyle ilgili deneyimlerini paylaşabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir platform oluşturmak,
  • Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri, sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönelik eğitime uygun STEM eğitim projeleri örneklerini sunmak,
  • Çevrim-içi ve yüz yüze eğitimlerle STEM eğitimi alanındaki öğretmenlerin eğitimine katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerin, bilim insanlığına ve mühendisliğe yönelik ilgisini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onları; geleceğin mesleklerine yönlendirmek