6. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Erzurum

Altıncı Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 5-7 Nisan 2017 tarihlerinde Erzurum Yakutiye Elektrik Elektronik ATML’inde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

 1. Araçların Rüzgârından ve Yol Basıncından Elektrik Enerjisi Üretilmesi:  Araçlarda oluşan rüzgâr ile elektrik üretip araba farlarına enerji sağlanıp yolun aydınlatılması. Aracın yola yaptığı basıncından elektrik üretilip yollardaki buzlanmanın engellenmesi. Ayrıca, ışık sensörü ile gündüz ışığın depolanması ve bu ışık ile gece aydınlatma yapılması.
 2. Sınıflarda Akıllı Tahtaya Bağlı Video Mikroskop: fen deneylerinin öğrencilere akıllı tahtadan gösterilebilmesi için Kalabalık öğrenci gruplarına deney bilgi ve etkinliklerini ulaştırabilen, video kayıt yapabilen ve etkileşimli tahtaya bağlanarak bir mikroskop tasarlanması
 3. Kapalı Mekânların İnsan Kapasitesini ve Temiz Hava İhtiyacını Kontrol Cihazı: Kapalı bir mekânın insan sağlığına daha uygun bir hale getirilebilmesi için hacim hesabını, insan sayısını, temiz hava ihtiyacını sensörler ile ölçerek kontrol edilmesini sağlayan bir cihazın geliştirilmesi
 4. Fotosentezin Sürekliliğini Sağlayan Hızlı Tarım Sistemi: Güneş panelleriyle depolanan elektrik enerjisini geceleri bitkileri aydınlatmak için kullanarak fotosentezin 24 saat gerçekleşmesini sağlayarak tarım ürünlerinin daha hızlı ve erken yetişmesini sağlayan sistemin oluşturulması
 5. Kar ve Yağmur Sularını Kullanan Ekolojik Parkların Geliştirilmesi: Kar ve yağmur sularının depolanarak, yaz aylarında yeşil alanları sulamak için ekolojik bir parkın tasarlanması, depolanan kar ve yağmur sularının güneş paneli, rüzgar gülünden elde edilen elektrik enerjisi ile depolardaki sularla çocuk parkındaki bitkilerin sulanmasının sağlanması
 6. Kendinden Aydınlatmalı Banklar: Gündüzleri üzerlerinde yer alan güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreterek gece saatlerinde kendi aydınlatmasını yapan bankların üretilmesi

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

6th Scientix STEM Education Workshop was held at Erzurum Yakutiye Elektrik Elektronik ATML, Erzurum on April 5-7, 2017. The purpose of this workshop was to create an interdisciplinary STEM education project development and sharing environment among STEM (science, mathematics, physics, chemistry, biology) teachers who work in secondary schools, high schools and vocational and technical schools (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, etc.). Teachers were grouped into study groups in each group there was one of each science, mathematics, physics, chemistry, biology and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, computer programming, etc.). These teachers with different subject areas studied together to study and prepare a multi-disciplinary inquiry, research, production and invention based STEM project proposal for students. At the end of the workshop, the following STEM education projects were designed by the teacher groups to encourage students to Science and Engineering professions and to uncover their skills and attitudes in STEM subject areas:

 1. Electric Power Generation from the Vehicles’ Wind and their Pressures on Road:  Producing electricity with the wind generated by the vehicles and illuminating the road by supplying energy to the car headlights. Generating electricity from the road pressure of cars and preventing the icing on the roads by this energy.
 2. Video Microscope connected to the Smart Boards in the Classroom: to design a microscope that is connected the interactive smart board, can record video and capable of delivering information and activities of science experiments for crowded student groups.
 3. Human Capacity and Clean Air Requirements Control Device of Indoor Spaces: to develop a controlling device detecting the volume of an indoor space, counting the number of people and measuring clean air requirements in it by the sensors in order to make it more suitable to human health.
 4. Quick Farming Systems Providing Continuous Photosynthesis: Creating a system that enabling the realization of growing up faster and earlier of agricultural products with continuous photosynthesis in plants for 24 hours by illuminating night with electricity produced and stored by solar panels.
 5. Development of Ecological Parks by Using Snow and Rain Water: Storing of snow and rainwaters in the summer, designing an ecological park to irrigate the green spaces with this stored snow and rainwater in a tank. Ensuring the watering of the plants in a children’s park with water in the tank by using electrical energy derived from wind power.
 6. Self-Illuminated Benches: Producing benches in streets that can generate its own electrical energy with solar panels over it in the daytime and making nighttime lighting makes its own.

 

We think that every school should have a STEM project. To improve their questioning, researching, producing and inventing skills in these STEM projects, teachers and students in project teams should study and work with other schools and industry in collaboration to realize their STEM projects. Every school should have their STEM project teams.

Paylaş: