5. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, İstanbul

Beşinci Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 15-17 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan AİHL ve İHO’nda gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

1. Enerji Tasarruflu Sokak Lambası: Sokaklarda daha geniş alanları aydınlatacak, direk sayısını azaltacak, inşa hareketlerine duyarlı, sokakta insan olmadığında sönerek enerji tasarrufu sağlayan sokak lambasının üretilmesi
2. Rutubeti Önleme Sistemi: Evlerin içinde ya da işyerlerinde odalarda ısı farkından dolayı meydana gelen rutubeti tespit ederek ölçümünü yaparak iç mekânlardaki rutubeti önleyen sıva altı rezistanslı file ile duvar sistemi geliştirilmesi
3. Uzaktan Otomasyon Kontrollü Tarım Seraları: Uzaktan telefon kontrolüyle bir serada sebze ya da meyve yetiştiriciliğinde sulama, toprak analizi, elektrik üretimi vb. her türlü işlemin insansız olarak gerçekleştirildiği sera sisteminin geliştirilmesi 
4. Öğrencilerin Enerjisinin Elektrik Enerjisine Çevrilmesi Sistemi: Öğrencilerin okulda ve okul bahçesinde yürürken, koşarken, spor yaparken yere ve yüzeylere yaptıkları basıncın elektrik enerjisine çevrilmesi ve okulun kullanımına sunulması sisteminin oluşturulması
5. Bütünleşik Öğrenci Takip Sistemi: Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, beslenme, çevre bilinci, vb. tutum ve alışkanlıklarının takip edilmesini ve anında ölçülmesin saylayacak bir otomasyon sisteminin geliştirilmesi
6. Sokak Hayvanları İçin Teknolojik Barınak: Sokak hayvanlarının (kedi, köpek, vb.) barınma ihtiyacının temin edilmesi, uzaktan kumandayla barınaklardaki mama, su miktarı, sıcaklığı vb. tespit edilmesi ve uzaktan gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayan sistemin geliştirilmesi
7. Otomatik Orman Yangını Uyarı ve Söndürme Sistemi: Ülkemizde çıkan orman yangınlarına erken müdahale edilmesini sağlayacak nem ve sıcaklık sensörlerine sahip güneş enerjisinden enerjisini sağlayan otomatik uyarı cihazlarının geliştirilmesi ve ormanların belirli noktalarına yerleştirilmesi

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

5th Scientix STEM Education Workshop was held at İstanbul Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan AİHL ve İHO on March 15-17, 2017. The purpose of this workshop was to create an interdisciplinary STEM education project development and sharing environment among STEM (science, mathematics, physics, chemistry, biology) teachers who work in secondary schools, high schools and vocational and technical schools (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, etc.). Teachers were grouped into study groups in each group there was one of each science, mathematics, physics, chemistry, biology and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, computer programming, etc.). These teachers with different subject areas studied together to study and prepare a multi-disciplinary inquiry, research, production and invention based STEM project proposal for students. At the end of the workshop, the following STEM education projects were designed by the teacher groups to encourage students to Science and Engineering professions and to uncover their skills and attitudes in STEM subject areas:

1. Energy-Saving Street Lamp: Producing a street lamp that will illuminate larger areas in the streets, reduce the number of lampposts and be sensitive to human movements.

2. Moisture Prevention System: Developing a wall system with under stucco resistance mesh to prevent humidity in the interior of rooms by measuring the moisture coming into the room due to the temperature difference.

3. Remote Controlled Agricultural Greenhouse: Development of a greenhouse system without human beings in which all kinds of processing like Irrigation, soil analysis, electricity generation etc. for vegetable or fruit cultivation are carried out with remote telephone control.

4. System of Turning Students’ Energy into Electrical Energy: Establishing a system to turn students’ pressure on the surfaces to the electricity, while they are walking, running and doing sports at school and in the school garden.

5. Integrated Student Tracking System: In addition to academic achievements of students, developing an automation system that will follow and count the instant measurement of their nutrition, environmental awareness, attitudes and habits, etc. 

6. Technological Shelter for Stray Animals: Development of a system for housing of stray animals (cats, dogs, etc.) that enables us remotely identify and make necessary arrangements with a remote control for providing the food, quantity of water, temperature, etc. needs of them.

7. Automatic Forest Fire Warning and Extinguishing System: Development of automatic fire warning devices with humidity and temperature sensors that provide their energy from solar energy and placing them to the certain points of forests to enable us early intervention of forest fires in our country.

We think that every school should have a STEM project. To improve their questioning, researching, producing and inventing skills in these STEM projects, teachers and students in project teams should study and work with other schools and industry in collaboration to realize their STEM projects. Every school should have their STEM project teams.

Paylaş: