4. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, İzmir

Dördüncü Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 8 – 10 Mart 2017 tarihlerinde İzmir Nevvar Salih İşgören Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

 1. Çocuklar İçin Uzay Parkı: Uzay ve Güneş sistemini temsil eden maketler yapılacak, gezegenlerin kendi ekseni ve güneş etrafında dönüşü canlandırılacak ve öğrencilerin güneş sistemini ve uzayı öğrenmelerinin sağlayacak bir parkın tasarlanması
 2. Katı Maddelerin Hoparlöre Çevrilmesi: Analog elektrik sinyallerinin ses dalgalarına çevrilebileceği hoparlör sistemleri tasarlanması
 3. Akıllı Kuş Evi: Arduino ve güneş enerjisi panelleri aracılığıyla kuş evinin içindeki nem, ısı, ışık düzeyinin ölçülmesi ve cep telefonu ile uzaktan kontrol edilerek kuşlara su verilmesi, yem verilmesi ve kuş evinin ısıtılıp ışıklandırılmasının sağlanması
 4. Akıllı Çöp Kutusu: Binalarda katı çöp atıklarının otomatik olarak ayrıştırılmasını sağlayacak elektronik bir sistemin tasarlanması
 5. Topraksız Tarım Cihazı: Topraksız tarım yöntemleri kullanılarak en az maliyetli ve en verimli ürünleri yetiştirmek için bir cihaz geliştirmek ve sonuçlar karşılaştırılarak en verimli sulu tarım yöntemini belirleyecek sistemin geliştirilmesi
 6. Periskop Geliştirme: Yansıma kanunları aynalar ve karton malzemeleri kullanılarak derslerde kullanılmak amacıyla periskop geliştirilmesi
 7.  Farklı Renklerdeki Işıkların Merceklerin Odak Uzaklığına Etkisi Deney Seti: Karton kutu, lazer ve mercek kullanılarak öğrencilerin farklı renklerdeki ışıkların bir merceğin odak uzaklığını nasıl etkilediğini keşfedebilecekleri deney setinin tasarlaması

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

4th Scientix STEM Education Workshop was held at İzmir Nevvar Salih İşgören Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, on March 8-10, 2017. The purpose of this workshop was to create an interdisciplinary STEM education project development and sharing environment among STEM (science, mathematics, physics, chemistry, biology) teachers who work in secondary school, high school and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology). Teachers were grouped into study groups in each group there was one of each science, mathematics, physics, chemistry, biology and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, computer programming, etc.). These teachers with different subject areas studied together to discuss and prepare a multi-disciplinary inquiry, research, production and invention based STEM project proposals for their students. At the end of the workshop, the following STEM education projects were designed by the teacher groups to encourage students to Science and Engineering professions and to uncover their skills and attitudes in STEM subject areas:

 1. Space Park for Children: Space and solar system models will be built. Planets’ own rotation and axis around the sun will be revived. Therefore, students will be able to design a park to learn the solar system and space.
 2. Conversion of Solid Materials into Sound Speakers: Design of loudspeaker systems from solid materials in which analog electrical signals will be converted into sound waves.
 3. Intelligent Bird Houses: Measuring the humidity, temperature and light level inside a birdhouse with an Arduino system. Using solar energy panels to provide energy of Bird House. Watering and feeding birds, heating and lighting this birdhouse by robotics from remote control from a mobile phone.
 4. Intelligent Trash Box: Designing an electronic system that automatically separate solid trash wastes in buildings.
 5. Farming Device without Soil: Developing a device to cultivate crops by using soilless farming methods least costly and most efficiently while researching a system that will determine the most efficient irrigation farming method by comparing the results.
 6. Periscope Production: Production of periscopes for usage in lessons by using reflective materials and cardboard materials.
 7. Experimental Set of Influence of Differential Lights on Focal Length of Lenses: Designing an experiment set with which students can discover how different colors of light affect the focal length of a lens by using cardboard boxes, laser light and lenses.

We think that every school should have a STEM project. To improve their questioning, researching, producing and inventing skills in these STEM projects, teachers and students in project teams should study and work with other schools and industry in collaboration to realize their STEM projects. Every school should have their STEM project teams.

Paylaş: