47. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Ardahan

Ardahan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) eğitimine yönelik önemli bir adım atıldı. Eğitimcilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen STEM Eğitimi Çalıştayı, okul öncesi, sınıf, ilköğretim matematik ve lise matematik öğretmenliği branşlarından 100 öğretmeni bir araya getirdi. Etkinliğin önemi ve katılımcıların görüşleri, STEM eğitiminin eğitim sistemindeki vazgeçilmez rolünü bir kez daha vurguladı.
       STEM eğitimi, öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında güçlü temeller oluşturarak onları geleceğin teknolojik zorluklarına hazırlamanın kritik bir parçası haline geldi. Bu nedenle, öğretmenlerin STEM konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri büyük bir önem taşımakta. 
       4 gün süren çalıştayın ilk gününde Scientix projesi, STEM Eğitimi, STEM Proje hazırlama basamakları ve STEM Okul Etiketi konularında teorik bilgi verildi. İkinci gün öğretmenlerden 6-7’şerli gruplar oluşturuldu ve öğretmenlere dağıtılan Proje Öneri Formu üzerinde teorik olarak proje tasarlamaları istendi. Öğretmenler günlük hayat problemlerine yönelik sorunları tespit etti ve çözüm yolu bulmak için ekip çalışması düzenledi. Üçüncü gün her grup geliştirdiği projenin prototipini yaptı. Son gün ise her ögretmen grubu sırayla STEM projelerinin sunumunu yaptı ve prototiplerini tanıttı. Geliştirilen STEM projelerinin temaları aşağıdadır:
1.    Çevre Dostu Enerji ve Kaynak Kullanımı
2.    Su Tasarrufu ve Atık Yönetimi
3.    Ulaşım ve Trafik
4.    Kış Aylarında İklim Koşullarına Karşı Çözümler
5.    Hava Kalitesi ve Temiz Hava
6.    Eğitim ve Geri Dönüşüm
7.    Mekân Tasarımı ve Yeşil Alanlar
Çalıştayın eğitmenleri Dr. İpek SARALAR ARAS ve Dr. Tunç Erdal AKDUR, STEM eğitiminin günümüzdeki önemine dikkat çekti ve şunları vurguladı: STEM, sadece derslerde öğretilen bir konu değil, aynı zamanda öğrencilerin düşünme biçimlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştiren bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu nedenle, STEM eğitimine yönelik öğretmenlerin profesyonel gelişimleri büyük bir öncelik haline geldi.
       Çalıştay 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti ve STEM alanında deneyimli eğitmenler tarafından sunulan çeşitli atölye çalışmalarını içerdi. Katılımcı öğretmenler, bu atölyelerde STEM eğitiminin temel ilkelerini, en iyi uygulamalarını ve etkili öğretim yöntemlerini öğrendiler ve uygulama fırsatı buldular. Eğitime, Ardahan’da görevli öğretmenlerimiz Ayşe Mine KAVAKLI ve Ahmet ATA rehber olarak destek oldular.
       Ardahan Milli Eğitim Müdürü Aydın ACAY, YEĞİTEK’ten gelen eğitmenlerin eğitim verdiği bu etkinliğin Ardahan’daki öğretmenler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. “STEM eğitimi, öğrencilerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olacak temel bir unsurdur. Bu çalıştay, öğretmenlerimize bu önemli konuda daha fazla bilgi ve beceri kazandırmak için bir adımdır” dedi. Şube Müdürü Hacihalil ALICI ise “Bu çalıştay, STEM eğitiminin önemini vurgulamak ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için önemli bir adımdır. Hep birlikte, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında daha etkili bir eğitim sunmak için neler yapabileceğimizi tartışacağınız bir ortam olacak” dedi. 
       Ardahan STEM Eğitimi Çalıştayı, STEM eğitiminin yerelde ve ulusal düzeydeki yaygınlaşmasına katkı sağlamak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Katılımcı öğretmenlerin edindikleri bilgi ve deneyimler, Ardahan’da öğrencilerin daha kaliteli bir STEM eğitimi almasına yardımcı olacak.

Paylaş: