46. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Milli Eğitim bünyesinde eğitimcilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla STEM Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya okul öncesi, sınıf, ilköğretim matematik, fen bilimleri, teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri, fizik, kimya ve lise matematik öğretmenliği branşlarından 100 öğretmen katılım sağladı. Çalıştayda STEM eğitiminin önemi, gereklilikleri, STEM eğitim kaynakları, topluluklar, STEM okul etiketi konularına değinildi.
4 gün süren çalıştayın ilk gününde Scientix projesi, STEM Eğitimi, STEM Proje hazırlama basamakları ve STEM Okul Etiketi konularında teorik bilgi verildi. İkinci gün öğretmenlerden 5-6’şarlı gruplar oluşturuldu ve öğretmenlere dağıtılan Proje Öneri Formu üzerinde teorik olarak proje tasarlamaları istendi. Öğretmenler günlük hayat problemlerine yönelik sorunları tespit etti ve çözüm yolu bulmak için ekip çalışması düzenledi. Üçüncü gün her grup geliştirdiği projenin prototipini yaptı. Son gün ise gruplar sırayla STEM projelerinin sunumunu yaptı ve prototiplerini tanıttı. Geliştirilen STEM projelerinin başlıkları aşağıdadır:

1. Tohumlar Toprağa Çocuklar Doğaya
2. Hacıyatmaz Suluk
3. Sürdürülebilir Şehir: Fi Saha
4. Tarla Ekim Robotu: EkimBot
5. Fırınların Çevreye Verdiği Zararın Azaltılması: Ekolojik Fırın
6. Sokak Hayvanları İçin İklime Dayanıklı Su İçme İstasyonu: Waterm
7. Doğanın Dengesini Bozmayan Ekolojik Yaşam Alanı
8. Akıllı Çöp Toplama Sistemi: Çöpsüz Sokaklar
9.  Kavun Çekirdeği ile Mavi Işık Teknolojisiyle Meyve Sebzelerin Tazeliğinin Korunması
10. Akıllı Sulama Teknolojisiyle Sürdürülebilir Tarımın Desteklenmesi 
11. Atık Geri Dönüşüm Cihazı
12. Hızlı Giden Araçlar İçin Ses Gürültüsü Radar Sistemi

Çalıştayın eğitmeni Dr. Tunç Erdal AKDUR, STEM eğitiminin günümüzdeki önemine dikkat çekti ve şunları vurguladı: STEM eğitimi öğrencileri gerçek dünya problemlerini çözmeye yönlendirir. Sadece soru çözen öğrenciler değil, 21. yüzyıl becerileri gelişmiş, Matematik, Mühendislik, Fen ve Teknolojiyi kullanarak sorun çözen Öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 12 – 15 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen çalıştay, STEM alanında deneyimli eğitmenler tarafından sunulan çeşitli atölye çalışmalarını içerdi. Katılımcı öğretmenler, bu atölyelerde STEM eğitiminin temel ilkelerini, en iyi uygulamalarını ve etkili öğretim yöntemlerini öğrendiler ve uygulama fırsatı buldular. 

Paylaş: