48. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Isparta

Isparta İl Milli Eğitim bünyesinde eğitimcilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla STEM Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya okul öncesi, sınıf, ilköğretim matematik, fen bilimleri, teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri, fizik,kimya ve lise matematik öğretmenliği branşlarından 85 öğretmen katılım sağladı. Çalıştayda STEM eğitiminin önemi, gereklilikleri, STEM eğitim kaynakları, topluluklar, STEM okul etiketi konularına değinildi.
       4 gün süren çalıştayın ilk gününde Scientix projesi, STEM Eğitimi, STEM Proje hazırlama basamakları ve STEM Okul Etiketi konularında teorik bilgi verildi. İkinci gün öğretmenlerden 5-6’şarlı gruplar oluşturuldu ve öğretmenlere dağıtılan Proje Öneri Formu üzerinde teorik olarak proje tasarlamaları istendi. Öğretmenler günlük hayat problemlerine yönelik sorunları tespit etti ve çözüm yolu bulmak için ekip çalışması düzenledi. Üçüncü gün her grup geliştirdiği projenin prototipini yaptı. Son gün ise gruplar sırayla STEM projelerinin sunumunu yaptı ve prototiplerini tanıttı. Geliştirilen STEM projelerinin başlıkları aşağıdadır:
1. Yağmur Hasatı
2. Hava Süpürgesi
3. Bir Damla Su Fark Yaratır.
4. Hayvan Dostu Okul
5. Spinning Round Robot
6. Yağmurdan Boyaya Dönüşüm Projesi
7. Kaybolmayan Stick Yapıştırıcı Kapağı
8. Sürdürülebilir Yaşıyorum Geleceğimi Düşünüyorum
9. Boş Geçme – Üret Geç
10. Ses Var, Gürültü Yok
11. Pozitif Alan Güvenli Yaşam
12. Camdan Cama Camdan Sehpaya
13. Stem Oteli
14. Boyum Kadar Masam Var!
       

Çalıştayın eğitmeni Dr. Tunç Erdal AKDUR, STEM eğitiminin günümüzdeki önemine dikkat çekti ve şunları vurguladı: STEM eğitimi öğrencileri gerçek dünya problemlerini çözmeye yönlendirir. Sadece soru çözen öğrenciler değil, 21. yüzyıl becerileri gelişmiş, Matematik, Mühendislik, Fen ve Teknolojiyi kullanarak sorun çözen Öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 
       2-5 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşen çalıştay, STEM alanında deneyimli eğitmenler tarafından sunulan çeşitli atölye çalışmalarını içerdi. Katılımcı öğretmenler, bu atölyelerde STEM eğitiminin temel ilkelerini, en iyi uygulamalarını ve etkili öğretim yöntemlerini öğrendiler ve uygulama fırsatı buldular. Eğitime, Isparta’da STEM Eğitimci Eğitmenlerinden Şule ŞENOL ve Selda ATASEVEN rehber olarak destek oldular.
       Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR, YEĞİTEK’ten gelen Dr. Tunç Erdal AKDUR’un eğitim verdiği bu etkinliğin Isparta’daki öğretmenlerin mesleki gelişimleri için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Paylaş: