42. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Rize

Kırkikinci  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Rize Öğretmenevi’nde  10-12 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. KaPıCıM: Kağıt, metal, plastik ,cam ve evsel atıkları yerinde ayrıştıran çöp kovası olarak tasarlanmıştır. Kapıcımın ayrıştırma işleminde fan mıknatıs su ve süzdürme yöntemleri sırasıyla kullanılarak çöplerin ayrışması ve depolanması sağlanacaktır.
  2. Enerjimi Yakıyorum Sağlığımı Kazanıyorum: Okullara yerleştirilecek enerji üreten sistemlerle donatılmış spor aletleriyle öğrencilerin spor yaparken enerji üretmeleri , obeziteden kurtulmaları ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmeleri sağlanacaktır.
  3. YerAltı Canavarı: Rize’deki gibi engebeli arazilerde yetiştirilen çay bahçelerinde toprağın havalanmasını ve gübrelenmesini sağlayacak çapa ve gübrelemeyi bereber yapabilen pratik bir çapa makinası tasarlanmıştır. Bu makine sayesinde toprağın verimi artarken çayın da kalitesi artacaktır.
  4.  TOPRAKSIZ TARIM: Tasarlanan düzenekle toprağın az olduğu dağlık alanlarda suda sebze yetiştiriciliği yapılarak hem bölgenin ihtiyacı karşılanırken hem de sağlıklı ürünler elde edilecektir.
  5. Kazan Kazan Su Kazan: Banyolarda su ısınıncaya kadar boşa akan sular tasarlanan depolama sistemiyle tuvaletlerde kullanılarak su israfı engellenecektir.
  6. Yağmur Suyunun Binalarda Kullanılması: Bol yağış alan bölgelerde evlerin çatılarına yerleştirilecek düzenekle yağmur suları depolanarak dairelerin tuvaletlerinde kullanılması sağlanacak ve temiz su kaynaklarından tasarruf sağlanacaktır.
  7. Akıllı Ateş Uyarı Sistemi: Tasarlanan cihazla bebeklerin geceleri ani ateşlerinin yükselmesi durumunda  sesli uyarı ile ailenin  haberdar olması sağlanacaktır.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: