1. Matematik Seferberliği Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Aktif Öğrenme ile Matematik Eğitimi Çalıştayı, Ankara

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Scientix ve Novigado projeleri kapsamında “Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Aktif Öğrenme” çalıştayı disiplinler arası bir yaklaşımla matematik öğretmenlerinin katılımı ile 21-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, Bakanlığımız tarafından matematik dersinin öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen “Matematik Seferberliği” kapsamında aktif öğrenme yaklaşımı ile matematik eğitimine yönelik uygulamalar yer almıştır. Çalıştaya Ankara ilinden 100 öğretmen katılım sağlamış olup öğretmenler; STEM eğitimi yaklaşımı, yenilikçi öğrenme ortamlarında matematik eğitimi uygulamaları, öğrenme senaryoları geliştirme başlıklarında sunumlar, atölyeler, sergiler ve grup çalışmalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Üç gün süren çalıştay, öğretmenlerin senaryolarını geliştirmelerinin ardından uygulamaların paylaşımı ve katılım sertifikalarının takdimi ile sona ermiştir.

Paylaş: