41. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Mardin

Kırkbirinci  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Mardin Öğretmenevi’nde  20-22 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Güvenli Ulaşım: Araçlara yerleştirilecek yazılım ve sensörler yardımıyla sürücü hatalarından kaynaklanan trafik kazalarının engellenmesi hedeflenmiştir.
  2. Heyelan Uyarı Sistemi (HUS): Tasarlanan sistemle topraktaki nem oranı ölçülerek olası heyelanı önceden tesbit edilerek  önlem alınması sağlanacaktır.
  3. Fotovoltaik  Tarımsal Sulama: Güneş enerjisinden elde edilen enerji ile sondaj kuyusundan dsi motorla çekilen su otomasyon sistemle tarlalara verilerek; enerji kesintileri yüzünden tarımın olumsuz etkilenmeleri ortadan kalkacak ve verim artacaktır.
  4.  Sürekli Aydınlık: Kısa süreli elektrik kesintilerinde kullanılan jeneratörler yerine maliyeti düşük çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı ile şarj olabilen akü ile enerji elde edilmesi.
  5. GAZ-KES: Evlerde doğal gaz zehirlenmelerini engelleyen sistemle, biriken gaz otomatik olarak açılacak pencereden ya da fanın çalşmasıyla ortamdan uzaklaştırılarak can kayıpları önlenecektir.
  6. Kavşaklarda Trafiğe Son: Kavşaklara yerleştirilecek araç sayarlarla veriler toplanıp değerlendirilecek ve kavşağın yoğunluğuna göre ışıkların yanma süreleri otomatik olarak  ayarlanarak  trafiğin akıcı olması sağlanacaktır.
  7. Hangi Poliklinik: Hastahanelere  yerleştirilecek  dokunmatik ekranlarla  hastalık ve belirti ilişkisi taranacak ve hastalar doğru polikliniklere yönlendirilerek mağduriyetler giderilecek.
  8. Pizziola-matik: Tasarlanan pizza makinası ile hem sipariş alınacak hem ödeme yapılacak hem de istenen her saatte sipariş verilebilecek. Böylece zamandan ve iş gücünden tasarruf edileceği için pizzalar daha ucuza satılabilecek.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: