40. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Karabük

Kırkıncı  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Karabük Öğretmenevi ’nde  16-18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Periyodik Hareket Elektrik Santrali (PHES): Periyodik hareket mantığıyla tasarlanacak basit mekanik sistemlerle  daha az maliyetle daha çok elektrik üretimi sağlanacaktır.
  2. E Takip: GPRS  sistemi, sağlık butonu, adım sayar gibi bir çok özellik taşıyan bilekliklerle  4-8 yaş arası ve risk grubu öğrencilerin okul içinde takibi sağlanacaktır.
  3. BEETHOVEN: İşitme engelli ebeveynler için tasarlanan  bebek battaniyesi, bebekler ağladığında, uyandığında ve ağlamanın şiddetine göre renkli ışıklar yakacak ve ebeveynleri haberdar edecektir.
  4. ÇILGIN SEPET:  Alış veriş sepeti üzerine yerleştirilecek bir cihaz ile sepete atılan ürünlerin tarih bilgileri ve fiyatları sesli olarak alınacak ve kasaya gitmeden ödeme yapılarak, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanacaktır.
  5. AKILLI SIRA: Öğretmen tarafından akıllı tahta aracılığıyla yönetilen akıllı sıralarla öğrencilerin etkili öğrenmesi ve olumlu kazanımlar elde etmesi sağlanacaktır.
  6. Güvenlik Robotu: Tasarlanan güvenlik robotları  mayınlı ve güvenlik açısından riskli bölgelerde asker yerine kullanılarak can kaybı önlenirken güvenlik de sağlanacaktır.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: