39. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, İstanbul

Otuzdokuzuncu  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı İstanbul  Validebağ  Fen Lisesi ’nde  11-13 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Dy-Robot: Kelebek sınav sisteminde oluşan karışıklığı engelleyen,  sınav kağıtlarını ayrı ayrı sınıflandıran notları sisteme giren ve raporlayan bir makine tasarlanarak bu probleme çözüm üretilmiştir.
  2. Sesli Sınav: Görme engelli adayların sınavlarda okuyucudan kaynaklı mağduruyetlerinin giderilebilmesi için, yapılan yazılımla bireyler sınav sorularını kulaklıkla direkt alacak ve cevaplayacak, zaman yönetiminide kontrollerinde olacaktır.
  3. Toplu Etkinlikler İçin Akustik Alan Tasarımı: Okullardaki toplu etkinlik salonlarının akustik sorunlarının giderilmesi için; alanın büyüklüğüne göre ses sistemi geliştirilmesiyle salonun daha işlevsel hale getirilmesi hedeflenmiştir.

 

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: