31. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Van

Otuzbirinci Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Van MEM Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde  24-26 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Akıllı Kasis: Kırmızı ışık ihlallerini  engellemek için geliştirilen akıllı kasisler; kırmızı işikta devreye girer, sarı ışıkta kasis ortadan kalkar ve böylece olası kaza ve kural ihlallerinin önüne geçilmiş olunur.
  2. Buz Sarkıtı Temizleme Robotu: Soğuk ve karlı bölgelerde  çatı altlarına yerleştirilen otomatik düzenekle sarkıtların güvenli bir şekilde kesilip aşağı indirilmesiyle ; özellikle okullarda sarkıtların sebep olduğu yaralanmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
  3. Evimdeki Çöp Bahçemdeki Hazine: Evlerimizdeki organik atıkların toplanarak uygun işlemlerden geçirilerek toprağın verimini arttıracak minarelleri elde etmek.
  4. Akıllı Kapı Kolu: Toplu kullanım alanlarında virüs ve bakterilerin yayılmasını engellemek için kapı kollarına yerleştirilecek sistemle her kullanımdan sonra dezenfakten maddenin kapı kolunu temizlemesi.
  5. KE-YE-SO: (Kendine Yeten Sokak ): Sokaklardaki kasislerin altına döşenecek pioze, elektrik toplayıcılarla üretilen elektriği kondansatörler aracılığıyla trafik ve sokak lambalarına ileterek maliyetsiz enerji elde edilmesi.
  6. BATEM: Van ilinde yetişen bademlerin kabuklarından yapılan aktif karbon ile hava filtreleri oluşturularak kirli havanın doğal yollardan temizlenmesi hedeflenmiştir.
  7. Tarihe SANAL Yolculuk: Günümüz teknolojilerini kullanarak, tarihi yerlerin dönemini sanal gerçeklikle  canlandıran karekod uygulamaları ile teorik olarak anlatılan bilgilerin somutlaştırılması, tarihi yerlerin cazip hale getirilmesi, ve öğrenmeyi arttıması hedeflenmiştir.
  8. E- SINIF: Sınıf kapılarına yerleştirilecek parmak izi okuyucuyla öğrencinin yoklaması alınırken idare ve aileye bilgilendirme yapılması ve zamandan kazanç hedeflenmiştir.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: