33. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Kırklareli

Otuzüçüncü  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Kırklareli Lozen Grad Hotel’de 26-28 Kasım 2018  tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Elektrik Kesintisi Rölesi: Üretilen elektrik kesinti rölesi sigorta panosuna takılarak çok sık gerçekleşen elektrik kesintilerinden doğan zararların önüne geçmek hedeflenmiştir.
  2. Octopus Nino: Yapılacak yazılımla öğrencilerin dijital ortamda yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini arttırmak.
  3. Yağmur Durağı: Bilbordlarda, duraklarda sensörler yardımıyla yağışı algılayan sistem üst taraftan eğimli bir ek perde açılmasını sağlayarak;  yağmura hazırlıksız yakalanan insanların sığınabileceği alanlar oluşturacaktır.
  4. Özgür Engelliler: Akıllı telefona entegre mesafe algılayıcı ile yollara döşenen sensörler görme engelli bireyler için güvenli bir yol sağlanması ve bağımsızlaşmalarının sağlanması.
  5. RoboSUta (Robotla Su Tahliyesi ): Bölgede  yaşanan su taşkınlarını önlemek amacıyla; bir uyarı ve su tahliye sistemi tasarlayarak  verimli arazilerin ve yerleşim alanlarının zarar görmesini engellemek hedeflenmiştir.
  6. Fotor: Toplu organizasyonlarda her duruma ayak uyduran ergonomik bir ray sistemi ve sistemle birlikte çalışan bir bulut yazılımla görüntü çekimlerinin dijital otomasyonun yapılması.
  7. Bugün Ne Pişirsem: Yapılan seçimler doğrultusunda öneri ve yemek tarifi veren uygulamayla bireylerin dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak.
  8. Adım Adım Öğrenelim: Zemin etkileşimli bir harita tasarlanarak,öğrencinin üzerinde gezerek istediği bölge yada şehirin özelliklerinin ekrana yansıtmasıyla, kısmen de olsa yaşayarak ve eğlenerek öğrenme fırsatı yaratması
  9. Robiyo: Organik atıkları toplayacak bir robot tasarlanarak toplanacak atıkların depolanması ve organik gübre elde edilmesi.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: