30. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hatay

Otuzuncu Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hatay Öğretmenevi ’nde 17- 19 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

 1. Sağlıklı Üret: Yürüyüş parklarında ve bisiklet yollarında yumuşak alan altına piezzo madde konularak basınçla elektrik enerjisi üretmek, bu enerji ile parkların aydınlatılmasını sağlamak, sonuç olarak da enerji tasarrufu sağlamak amaçlanmıştır.
 2. Ekolojik Su Arıtma Sistemi: Apartmanlarda depo sistemi kurularak yağmur suyunun depolanması ile evlerde kullanılması, böylece gelecekte öngörülen temiz su kaynaklarında yaşanabilecek azalmanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
 3. Hayat Bileziği: Deprem gibi doğal afetler sonucu oluşan göçükte altında kalan insanların yerlerinin tespiti, hayati önem sırası belirlenecek bu sayede de afet anındaki kargaşa önlenip zaman kaybına mahal verilmeden daha çok kazazedeye ulaşılması sağlanacaktır.
 4. Okulumu Yürüyerek Aydınlatıyorum: Okul koridorlarının zeminine konulacak piezzo madde ile elektrik üretimi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda da okullarda enerji tasarrufu sağlanıp öğrencilerin enerji üretimine katkısının olması hedeflenmektedir.
 5. YOK-SİS: Okullarda RFid kart okuyucu sistem sayesinde öğrencilerin devam devamsızlık durumlarının hızlı kontrolü sağlanacak ve anında veli bilgilendirmesi yapılarak güvenliğin de sağlanmasına katkıda bulunulacaktır.
 6. Engelsiz Lavabo: Hareket güçlüğü yaşayan hastaların kişisel temizliklerinde zorlanmamaları adına taşınabilir, hareketli, 360’ hareket kolaylığı sağlayan lavaboların üretilmesi hedeflenmiştir. Projede bir depo ve bir dijital ayarlama düğmesi yer almaktadır.
 7. Sağlık Tenceresi: Dengeli ve yeterli beslenmek ve sağlıklı ürünlerin tüketilmesi amacıyla içerisine konulan ürünlerin kalori miktarını ve besin öğelerinin analizini gösteren bir tencere tasarlanmıştır. Bu projede bazı besinlere alerjisi olan hastaların da içerik hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
 8. Relax Barbekü: Apartmanda diğer sakinleri dumanıyla rahatsız etmeden barbekü kullanımının sağlanabilmesi amacıyla oluşturulmuş olan bu projede barbeküye çift fanlı ve duman sensörlü otomatik havalandırma entegre edilmesi düşünülmüştür.
 9. Yatay Rüzgar Tribünü: inovatif bir rüzgar tribünü üretilmesi ile rüzgar enerjisinden en verimli şekilde faydalanmak hedeflenmiştir. Bu tribünün oluşumunda geri dönüşüm maddeleri kullanılarak çevresel bir katkı da hedeflenmiştir.
 10. Akıllı Market Arabası: Bireylerin yoğun yaşam temposunda zamanlarının çoğunu marketlerde harcamamaları adına navigasyon cihazı içeren bir market arabası üretimi tasarlanmıştır.
 11. Şahin Feneri: Görme engelli bireylerin bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan etrafını tanıyabilmesi amacıyla GPS içeren ve çevrenin daha önceden tanımlanmış olduğu akıllı bir baston üretilmesi hedeflenmektedir.
 12. Otonom Okul Temizlik Robotu: öğrencilerin zamanlarının çoğunu geçirdiği okullarda temizlik sorununun giderilmesi amacıyla geliştirilen projede okulun genel temizlik maliyetinin düşürülmesi, enerji tasarrufu, hijyen standartlarının artırılması hedeflenmektedir. Robot kendi enerjisini güneş enerjisinden depolayarak enerji tasarrufu da sağlamaktadır.
 13. Akıllı Enerji: Evlerde kontrolsüz enerji ve su tüketimini minimize etmek amacıyla network ağına bağlanan elektrik, doğalgaz, su sayaçları ile tüketim takibi yapılarak belirlenirken değerlere ulaşıldığında kullanıcının uyarılması sağlanması hedeflenmektedir.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: