29. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hakkari

Yirmidokuzuncu Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hakkari Halk Eğitim Merkezinde 3 -5 Ekim 2018  tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Elektirik Üreten Akıllı Zeminler: İnsan sürkülasyonlarının fazla olduğu yerlerde yerleştirilen pavagen zemin sistemiyle atılan her adım elektrik üretecek ve döşenen mekanların elektrik ihtiyacı karşılanarak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.
  2. SMS Şarj: Kablosuz şarj aletlerine ve telefonlara yüklenecek yazılım sayesinde  yanında şarj makinası olmayan ve şarjı biten kişilere SMS’ le şarj gönderilebilmek hedeflenmiştir.
  3. Yeşil Hakkari: Hakkarinin dağlık ve kurak olması sebebiyle dağlara yapay ağaçlar görünümünde güneş panelleri yerleştirilerek hem enerji üretmek  hem de orman görüntüsü sağlanarak yeşile kavuşmak hedeflenmiştir.
  4. Susuzluğa Son: Kış aylarında yağan karların toplanarak temizlenmesi depolanması ve temiz su kaynağına dönüştürülmesi hedeflenmiştir.
  5. Kendi Suyumu Üretiyorum: Tasarlanan çatı sistemiyle yağan kar ve yağmur sularının depolarda toplanıp arıtma sistemiyle içme suyuna dönüştürülmesi planlanmıştır.
  6. Temiz Su Sağlıklı Toplum: Depo ortamında saklanan suyun sağlıklı hale getirilmesi işlemlerinde mikroorganizmaların kullanılarak temizlenmesinin sağlanması.
  7. Enerjik Okullar: Hareket enerjisini elektirik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan merdivenlerle ,temiz enerji ve ekonomiye katkı hedeflenmiştir.
  8. E-Branda: Kış şartlarında araç camlarının ve kapılarının buzlanmasını önlemek için elektrikli battaniye mantığından yola çıkılarak E-Branda geliştirilerek, zaman tasarrufu ,soğuktan korunma, ve aracın zarar görmemesi hedeflenmiştir.
  9. Temiz Nefes:  Biofiltre bakteriler yardımıyla kirli gazlar,bakteri ve su karışımı içerisinden geçirilerek temizlenir ve  bir vakum sayesinde temiz hava dış ortama verilir.Bu düzenli döngüyle havanın temizlenmesi sağlanır.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: