28. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Muğla

Yirmisekizinci  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Muğla Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu ’nda  19-21 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Yerçekimi Bataryası: Geri dönüştürülebilir  malzemelerle  güneş paneli yapılarak elektrik enerjisi üretmek ve çevreci bataryalar elde etmek hedeflenmiştir.
  2. AÇÇ Sistemi: Binalara kurulacak sistem ile evsel atıkların ayrıştırılması sağlanarak depolanarak ekonomiden ve zamandan kazanç sağlanır.
  3. Kaza Savar: Araçların cisme uzaklığı 10m’nin altına düştüğü anda otomatik fren sisteminin devreye girmesiyle; aniden yola çıkan canlı veya cansız varlıkların sebep olduğu kazaları önlemek hedeflenmiştir.
  4.  Bulutlardan Musluklara: Çatılara yerleştirilecek açılır kapanır sistemlerle yağmur suları toplanarak depolanması ve işlemlerden geçirilerek içilebilir su elde etmek hedeflenmiştir.
  5. Alkolmetreli Araba: Direksiyona takılacak şerit sensör sayesinde sürücülerin alkol oranı tespit edilerek sürücünün uyarılması,araç hareket halindeyse aracı 5’dk içerisinde güvenli bir şekilde durdurması,durdurmazsa trafik polis merkezine plaka ve konum gönderecek bir sistem tasarlanmıştır.
  6. Humi – Solar: Güneş yönüne göre hareket eden ince kenarlı mercek sistemi oluşturularak toplanan ışık ve ısının bodrum katlara iletilmesi ve böylece bodrum katların hem aydınlatılması, hem neminin kurutulması, hem sağlıklı hale gelmesi, hemde binaların ömrünün uzatılması hedeflenmiştir.
  7. Mobil Soğutucu: Güneş enerjisiyle çalışan taşınabilir soğutucuyla elektiriğin olmadığı ortamlarda gıdaların korunabilmesi hedeflenmiştir.
  8. Zahmetsiz Şarj İstasyonu: Tasarlanan şarj cihazı ile farklı ve her cins cihazın kablosuz, aynı anda şarj edilebilmesi

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: