27. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Şırnak

Yirmiyedinci Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Şırnak Merkez Kız Anadolu Lisesi ’nde  12-14 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

 1. Dijital Adımlar Üreten Çocuklar: Dijital ortam kullanarak çeşitli yazılımlar aracılığıyla kontrolü sağlayabileceğimiz bir oyun alanı oluşturarak, istenilen spor dalına göre oyun alanının düzenlenmesi sağlanacaktır. Böylece mekandan maksimum seviyede faydalanılacaktır. Ayrıca Çocukların hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretilerek hem tasarruf hem de kazanç sağlanacaktır.
 2. Can Kurtaran Robot: Hem suya hem kokuya hem de sese duyarlı bir robot sayesinde kaybolan insanların en kısa sürede bulunması hedeflenmiştir.
 3. Yürü – Koş – Eğlen ve Üret: Okullarda koridorlara yerleştirilecek sistem sayesinde çocukların hareketleriyle elektrik üretmek ve okulun elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır.
 4. Yeşeren Çöpler: Robotlar sayesinde çöp dağlarını presleyip sıkıştırarak; toprak, su, hava ve çevre kirliliğini önlemek aynı zamanda oluşan metan gazını ve kirli suyu dönüştürerek ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.
 5. Lazerli Güneş Paneli: Güneş panellerinden yüzde yüz verim alınamaması nedeniyle güneş ışığını lazere dönüştürmek ve yenilenebilir enerjiden maksimum faydalanmak amaçlanmıştır.
 6. Bas Pedala Kazandır Doğaya: Öğrencilerin sabit düzenekteki bisikleti çevirmeleriyle elektrik üretmeleri ve okula katkı sağlarken sağlık açısından da kazanımlar hedeflenmiştir.
 7. Sokak Kedilerinin Ardunıo ile Beslenmesi: Tasarlanan yem ve su kutularının ardunıo ile belirli sürelerde açılarak kedilerin beslenmesi sağlanacaktır. Cihaz arıza durumunda akıllı telefona sinyal göndererek müdahale edilmesi sağlanacaktır.
 8. Akıllı Takip Sistemi ve Öğrenme: Tasarlanan robot ile oluşturulan akıllı etiketler öğrencilerin devam devamsızlıklarını takip ederken zamandan tasarruf sağlar ve yoklama sisteme otomatik olarak geçer.
 9. Abı – Hayat: Yağmur ve kar sularının depolanarak uygun tesisatlar ile gerekli alanlara taşınmasıyla doğal su kaynağı elde edilmesi ve tarımsal alanların sulanmasında kullanılması hedeflenmiştir.
 10. Dönüşüme Parmak Bas: Geliştirilecek geri dönüşüm kutusu atık türüne göre sınıflandırma yapacaktır. Okuldaki tüm öğrenciler parmak izi okuyucuyla kutunun açılmasını sağlayacak ve attığı çöp vericiye kaydedilecektir. Belirli bir süre sonunda geri dönüşüme en çok katkı sağlayan öğrenci ödüllendirilecektir.
 11. Enerji İçin Zıpla: Spor alanlarına, okul bahçelerine, trambolinlere ve parklara döşenecek sistem sayesinde çocukların eğlenirken enerji üretmeleri sağlanacaktır. Bununla beraber bilinçli bireyler yetiştirilmesi, bilim ve teknolojiyle öğrencinin iç içe olması, ekonomik kazanç elde edilmesi hedeflenmiştir.
 12. Hijyenik Diş Fırçası: Diş fırçası üzerine yerleştirilecek sistemle diş ağız ve fırça üzerindeki bakteri oranını gösterirken yetersiz fırçalamalarda alarm vermesi ile yeterli hijyenin sağlanması hedeflenmektedir.
 13. Ben Dünyayım Sen Ay’sın: Ortasında güneşi temsil eden ışıklı bir mekanizma tasarlanmıştır. Güneş’in etrafında dönen biri güneşi biri ay’ı temsil eden iki salıncak bulunmaktadır. Bu salıncaklar hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında dönmektedir.

 

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: