26. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Sinop

Yirmialtıncı  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Sinop Sarısaltuk Anadolu Lisesi ’nde  26-28 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Yerel Tohum Bankası: Yerel tohumların genetiği bozulmadan ve doğada yok olmadan yer altında taş duvarlardan örülmüş sensörlü dijital ölçüm araçlarıyla donatılmış bir tohum bankasında saklanması planlanmıştır. Bu Tohum bankaları sayesinde  ekolojik çeşitlilik korunurken; tohumların genetiğinin bozulması engellenmiş ve gelecek nesillere aktarımı sağlanmış olacaktır.
  2. Biyometrik ÖTS (Öğrenci Takip Sistemi ): Parmak izi okuyucu aracı ile servislere binen ve inen öğrencilerin bilgileri kitler vasıtasıyla buluta işlenecek, servis içerisindeki problemler görsel ve işitsel uyarılarla şoföre iletilebilecektir. Bu bilgiler aynı zamanda okul idaresiyle ve velilerle paylaşılacaktır.
  3. Diyojen’nin Boyacısı: Vakumla duvara tutunan rulo hafif malzemelerden yapılmıştır. Üzerindeki sensörler sayesinde kısa zamanda muntazam boya yaparken kenar ve köşeler için var olan aparatını kullanacaktır. Boyayı ince hafif hortumuyla hazneden çekerek ruloya ulaştıracak sistem; boyanın insansız,düzgün ve kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.
  4.  Dijital Prospektüs: Görme engelliler, okuma yazması olmayanlar ve yaşlılar  için ilaç tanıtım özelliği olan ilaç üretimi sağlanacak böylece yanlış ilaç kullanımı engellenerek kişilerin yaşam kaliteleri arttırılacaktır.
  5. Temiz Enerji: Organik çöplerin gazlaştırma tekniği kullanılarak elde edilen metanolün uçaklarda yakıt olarak kullanılması; oluşan posanında tarımda organik gübre olarak değerlendirilmesi  hedeflenmiştir. Böylece temiz çevre oluşumuna destek sağlanırken yenilenebilir enerji üretilip ekonomiyede katkı sağlanmış olur.
  6. CFS-Chip Fallow System: İnsan kafatasına yerleştirilecek bir çhiple beyindeki sinir hücrelerinin yaymış olduğu elektromanyetik dalgaların değerlendirilerek aktarılmasıyla hastalıklarda erken teşhislerle kişilerin yaşam süreleri ve kalitesi arttırılırken sağlık giderleri de azaltılmış olur.
  7. SKT Yazılımı (Son Kullanma Tarihi Geçen Ürünü Tespit Eden Yazılım ): Ürün karekodlarının yeniden düzenlenerek yapılacak yeni  yazılımla; son kullanma tarihi geçen ürünlerin kasadan geçerken uyarı vermesi sağlanır. Tüketicinin bu ürünleri alması engellenirken; sağlık ,zaman ve maddi kazanç sağlanır.
  8. Zehirli Mantar ve Zehirsiz Mantarı Ayıran İndikatör: Mantardaki zehirli maddeyeyle renk değiştiren bir ayıraç yaparak zehirlenmelerin önüne geçmek hedeflenmiştir.
  9. FUNBİN İle Geleceğe Yatırım: Geri dönüşümlü atıkları toplayan, komutla hareket edebilen, müzik çalabilen, telefon şarj eden ve gerekli enerjiyi kendisi üretebilen çöp toplama robotu ile öğrencilerde  geri dönüşüm bilinci oluşturmak, özendirmek ,ekonomiye katkı sağlamak ve yaşanabilir bir çevre yaratmak hedeflenmiştir.
  10. ÖBS-Öğrenci Bilgi Sistemi: Yapılacak özel bir yazılımla öğrencilerin kişisel bilgilerine öğretmenlerin kolayca ve çabuk erişimi sağlanacaktır. Böylece davranış problemi olan başarısız  öğrencilerin bilgileriyle çözüme doğru yoldan ve kısa sürede ulaşılabilmesi sağlanacaktır.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: