23. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Gaziantep

Yirmiüçüncü  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Gaziantep Mahalli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsün’de 03-05 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Akıllı Öğrenci Servisi: Ağırlık ve hareket özelliklerine dayalı bir sistem oluşturarak okul servis araçlarında yaşanan problemleri en aza indirmek, servislerin okul ve aileler tarafından takibini sağlamak,yasa dışı uygulamaların önüne geçmek.
  2. Kaliteli Hava Sahası: Evlerde pencerelere takılacak özel tasarlanmış fanlarla insan sağlığına zarar veren gazlar ve kirlilik önlenecek.Hava kalitesini ölçerek kalite düştüğünde çalışarak havayı temizleyecek ve üst solunum yolu hastalıklarının önüne geçerken zehirlenmeleride engelleyecek.
  3. Döner Sistemdeki Pıezza Maddeden Elektrik Üretimi: Hidroelektrik santrallerindeki döner parçalara eklenecek sistemle var olan elektrik enerjisinin yanında alternatif yolla ek enerji elde edilmesi.
  4. Yeşil Enerji: Güneş enerjisiyle depolanan sıcak su ile soğuk suyun peltier aracılığıyla elektrik üreterek,kendi enerjimizi üretmek, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, aile bütçesine katkı sağlamak ve yenilenebilir enerji kullanmak hedeflenmiştir.
  5. Kurumatiş: Atık içecek kutularının hava kanalına dönüştürülerek bir panel üzerine yerleştirilmesi, fanlarla desteklenerek içeriye sıcak hava üflemesi sağlanarak   çamaşırların kurutulması, evlerin ısıtılması ve enerjiden tasarruf hedeflenmiştir.
  6. Engellilere Hareket Özgürlüğü: Ürün tekerlekli sandalyelerde ayağa kalkamayan bireyler için yukarı-aşağı hareket özgürlüğü sağlamak için tasarlanmıştır. Bireyler ihtiyaç duyduklarında sistemi açarak ayağa kalkabileceklerdir. Ayrıca sandalyeye eklenecek güneş panelleriyle de enerjisini kendisi üretecektir.

 

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: