24. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Afyonkarahisar

Yirmidördüncü Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Afyonkarahisar Afyon Lisasi  ’nde  17-19 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. OBSR: Mobil uygulama yardımıyla kişilerin sağlık durumu doğrultusunda kalori ve besin değerleri hesaplanmış sağlıklı menülerin sunularak obeziteyi önlerken   sağlık giderlerinin de azaltılması hedeflenmiştir.
  2. Ergonomik Mutfak Dolabı: Tasarlanan mutfak dolabının rafları bütün olarak yukarı aşağı (e motor sayesinde ) hareket edebilecek. Otomatik hareket edebilen raflar üst raflara ulaşımı kolaylaştıracak, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlarken riskleri önleyecektir.
  3. Elektrik Üretimi için Harekete Geç: Kapalı spor salonunun zemininin piezo elektrik sensörleriyle kaplanarak hareket enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesiyle okulun enerji ihtiyacına katkı sağlamak ve masraflarını azaltmak hedeflenmiştir.
  4. Trafikte Engelliye Engel yok: Yaya geçitlerine çift taraflı yürüme bandı eklenerek engelli kişilerin daha güvenli olarak karşıdan karşıya geçmeleri hedeflenmiştir. Sistem her iki yönde kurulacak güneş panelleri ile elektiriğini kendisi üretecektir.Engelli ve yaşlılara çipli kart dağıtılarak sistemden faydalanmaları sağlanacaktır.
  5. ATEŞ: (Araçta Taşınabilir Elektirik Sistemi ) Araç üzerine yerleştirilecek  sistemle seyahat esnasında rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanarak elektirik üretmek, depolamak ve kullanmak hedeflenmiştir.
  6. Okul Çiftliği: Tasarlanacak kuluçka makinası ile deve kuşu yumurtalarından civciv elde edilmesi, öğrencilere süreçle ilgili bilgi verilirken, sorumluluk almalarının sağlanması, sağlıklı beslenmenin önemi ve deve kuşu etinin tüketiminin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
  7. Stemix – 07: Tasarlanan sistem ile tohum ekimleri yapılırken; çimlenemeyen tohumların tesbit edilmesi ve çimlenen tohum sayısının kontrol edilerek  verimliliğin arttırılması iş gücü,zaman ve maliyetten tasarruf hedeflenmiştir.

 

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: