22. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Bayburt

Yirmiikinci Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Bayburt Şehitler İlköğretim Okulu’nda 13-15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Akıllı Geri Dönüşüm Kutusu: Cam plastik ve kağıt gibi geri dönüşüme gidebilecek atıkları ayıracak robotik kollar kullanıp çöplerin ayrıştırılmasını kolaylaştırmak ve ekonomiye katkı sağlamak.
  2. Domatesim SeRobot’a Emanet: Tasarlanacak tarım robotu ile olgunlaşan domateslerin zarar görmeden toplanması,kasalanması,maliyetin düşürülmesi,çalışma saat sınırının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
  3. G-Test: Mesafe belirleyici cihazla Tv,Pc, tablet, kitap vb. araçlardan faydalanırken bireylerin uygun mesafeyi belirleyerek göz sağlığınının korunmasını sağlamak aynı zamanda kişilerin zamanı hangi alanlarda kullandığını belirlemek,ilgi ve becerilerinin analizini elde etmek.
  4. Ağaçlara Dört Mevsim Yaz: Soğuk şehirlerde ağaçların büyümesinin yavaş olması sebebiyle solar enerji kullanılarak toprağın sıcak kalması ve büyümenin hızlanması.
  5. Akıllı Ev: Akıllı evin en önemli amacı binalarda enerji verimliliğini arttırmak ve kullanıcıcı konforunu mümkün olan en az enerji harcamasıyla en üst düzeyde ve sağlıklı yollarla sağlamaktır.Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanırken, ekonomiye katkı iş gücünden kazanç ve çevrenin korunması hedeflenmiştir.
  6. Işığımız Sönmesin: Güneş enerjisiyle çalışan lazerli ve sesli sensörler kullanılarak trafik ışıklarında meydana gelen kazaların minimuma indirirlmesi ve caydırıcı bir trafik sistemi oluşturmak.
  7. Enerjimi Enerjiye Harcıyorum: Okul bahçesine kurulacak enerji üreten bisikletlerle öğrenciler pedal çevirip spor yaparken enerji üretecekler.Üretilen temiz enerjiyle okulun enerji ihtiyacı karşılanır ve  öğrencilerde farkındalık oluşturulur.
  8. Güven Yolu: Yolun bittiği yerde yapay kauçuk içerisine yerleştirilen uyarı sistemli devre ile görme engelli vatandaşların can güvenliğini arttırmak ve hayat standartlarını yükseltmek.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: