21. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Aydın/Kuşadası

Yirmibirinci Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Aydın Kuşadası Güvercinada MTAL ’de  27 Şubat-01 Mart 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Güvenli Geçiş: İş kıyafet ve donanımları üzerindeki barkotların okuyucu tarafından okunarak, gerekli verinin bilgisayarda değerlendirilmesini, uygun sayıda okuma yapıldıysa bariyer kapının açılmasını sağlayan sistemle; çalışma alanlarında iş güvenliğine uygun olarak donanım ve kıyafetlerin kullanılmasının sağlanması.
  2. Köşk Robot Yapıyor Avrupa’ya Gidiyor: Bir proje ekibi oluşturularak; uluslararası robot yarışmalarına katılmak, robot yapmak, okulun potansiyelini ortaya çıkarmak ,okul, ilçe il ve ülke tanıtımını yapmak, öğrencilerimizin vizyonlarını genişletmek.
  3. Işık Kirliliği: Işık kirliliğini önlemek amacıyla; yanlış yerde, yanlış yönde, yanlış zamanda ve yanlış miktarda yapılan aydınlatmaların önüne geçmek, boşa giden ışık engellenerek enerji tasarrufu sağlamak, doğal yaşamdaki canlıların ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak.
  4. Artık Turunçları Tekmelemiyorum : Öğrencilerin çevrelerinde bulunan  işlenmeyen turunçları değerlendirerek, farklı organik ürünler elde etmek, ekonomiye kazandırırken öğrencilerde girişimcilik ruhu oluşturmak.
  5. Yaşlılar İçin Akıllı İlaç Sistemi: Tasarlanacak akıllı ilaç kutusuyla yaşlıların alması gereken ilaçları zamanında ve doğru bir şekilde almalarını sağlamak.
  6. Su-Tem: İyon değiştirici reçine kullanarak sudaki kirecin ve zararlı zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını doğal olarak sağlamak, insan sağlığını, çevreyi ve cihazları korurken su tüketimini ve deterjan kullanımını azaltmak.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: