20. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Gazi Üniversitesi

Yirminci  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesin’de 19-21 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Delha ile Dönüşümlü Siteler: Site içerisindeki atık yağların kurulacak boru sistemi ile toplanarak depolanması ve biyoyakıt elde edilmesi, su kirliliğinin önlenmesi ve ekonomik kazanç elde edilmesi.
  2. Akıllı yoklama: Etkileşimli tahtaya yerleştirilecek kamera ile yüklenen proğram; sınıfa gelen öğretmen tarafından etkinleştirilerek yüz tanıma sistemi ile kamera sınıftaki yoklamayı 5sn içerisinde alacak ve hatasız yoklama ,idare-veli bilgilendirmesi, zamandan tasarruf sağlanacak.
  3. Lekesiz Camlar:Lotus bitkisinden alınan maddeyle temiz kalan, kir tutmayan cam üretimi yapılması ve insan gücü kullanmadan uzun süre steril ve temiz bir ortam sağlanması.
  4. Topraksız Tarım :Tasarlanacak bir boru sistemiyle sıvı gübre ve sensörler kullanılarak istenilen topraksız alanlarda tarım yapılablmesi.  
  5. Termitten Akıllı Sera: Termit canlılarının kendileri için inşa ettikleri yapılardan faydalanarak; tarıma elverişsiz alanlarda akıllı seralar kurma, özellikle sağlık alanında gerekli bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılacağı gibi, mimari yapısından dolayı turizme’de hizmet edecektir. Yapay serelara göre daha ucuz, daha verimli, daha dayanıklı ve ısı-nem dengesini doğal olarak sağladığı için organik bitkiler üretilecektir. 
  6. Bana Bırak Ben Hallederim: Tasarlanacak çöp kutusunda ortak bir hazne ve ona bağlı 4 ayrı bölüm oluşturularak; ana hazneye gelen çöpler, kodlama ve sensörler kullanılarak el değmeden ve çevre kirletilmeden ayrıştırılması sağlanarak geri dönüşüme kazandırılacak.
  7. Güneş Kaynaklı Cam İçi Perde Jaluzi Pen: Çift cam plaka içerisine jaluzi ünitesi ve ortam basıncına uygun kuru hava veya gazlar barındıracak şekilde oluşturulacaktır. Kirlenme, temizlik gibi olumsuzlukları yok eder,ömürlük kullanım imkanı sunar.
  8. D.Walking Stick: Görme engelli bireyler için navigasyon, mesafe sensörü, kablosuz kulaklık, ve tehlikeleri algılayan mesafe sensörü içeren bir bir baston yapılarak can güvenliklerini sağlarken özgürleştirmek.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: