19. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Erzincan

Ondokuzuncu Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Erzincan Öğretmenevinde 13-15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Akıllı Park:Araçların park arayışında yaşanılan karmaşa,zaman kaybı ve enerjiden kazanabilmek için; sürücüye boş alanların LCD ekran sayesinde gösterilmesi ve sürücünün yönlendirilmesi.
  2. Asansör Yastığı: Asansör kazalarındaki yaralanma ve can kaybını önlemek için; asansör zeminlerine yerleştirilen yaylarla birlikte kullanılacak olan yastık, asansörün düşmesi halinde kabinin güvenli bir şekilde yere çakılmadan durmasını sağlayan bir sistem olarak tasarlanmıştır.
  3. Havamız Olsun: Kapalı ortamlardaki oksijen seviyesini kontrol altında tutabilmek için sensörler aracılığı ile ortamdaki oksijen miktarı sürekli ölçülüp; gerektiğinde havalandırma fanının devreye girmesiyle oksiyen seviyesinin dengelenmesi.
  4. Radar Cebinde (RC) : Cep telefonu programı ile hız aşımlarında araç plakası üzerinden bilgiyi emniyete ihbar eden, her yaşta kullanıcıya hitap eden bir arayüze sahip android uygulaması.
  5. Tasarruf ile Şartlarda Eşitlik: Ardunio programlaması ile oda termostatları  ve termostatik kalorifer vanaları kontrol edilerek sınıflar içerisinde dengeli bir sıcaklık oluşturmak.
  6. E-Petek: Meydan okuyucu olguları lehimize çevirmek için oyun bağımlılığını kullanarak, çocukların eğlenmesi ve bilişsel seviyelerinin arttırılması .
  7. Akıllı Sulama Sistemi: Elde edilen ürün üzerine yerleştirilen ardunio yazılımı ile sulamanın ne zaman çalışıp ne zaman durması gerektiğini algılayarak sulamayı kendisinin yapması.
  8. Akıllı Priz: Uzaktan kumanda ile her priz ayrı ayrı yönetilebilecek. Tüm prizler tek bir tuş ile toplu olarak açılıp kapatılabilecek.  

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: