18. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Yalova

Onsekizinci Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Yalova Şaban Temuge MTAL’de 6-8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Akıllı Lavabo: Yükseklik sensörü ve modlar arası geçişi sağlayacak menü sistemi oluşturularak lavaboların engelli, yaşlı ve çocuklar için ergonomik hale getirilmesi amaçlanmıştır.
  2. Evsel Atık Yağ Biriktirme Sistemi: Apartmanlarda atık yağlar hafif ve ısıya dayanıklı tesisat borularıyla çelik biriktirme tanklarında toplanarak ekonomiye katkı, doğayı koruma, enerji tasarrufu ve çevre temizliği hedeflenmiştir.
  3. Civciv Bot: Okullarda kuş yumurtalarının gelişim basamaklarını kavrayabilmek için; ekonomik ve işlevsel bir kuluçka makinesi dizayn edilerek yaygınlaştırmak.
  4. Akıllı Sera: Sera içerisindeki nem-sıcaklık-ışık değerlerinin istenilen aralıkta tutulmasını sağlayan sistemin oluşturularak tarımda verim ve kalitenin artması, maliyetin düşürülmesi hedeflenmiştir.
  5. Deniz Suyunun Sifonlarda Kullanımı: Deniz suyunun evlere taşınma sistemleri kurularak zorunlu hale getirilmesiyle içme suyu tasarrufu, temiz su tüketiminin azaltılması ve su tüketiminde maliyetin azaltılması amaçlanmıştır.
  6. Enerjik Postal: Tasarlanacak asker postalı ile atılan her adım enerjiye dönüştürülecek, özelikle enerji nakil hatlarının ulaşamadığı yerlerde cep telefonu, GPS, gece görüş dürbünü, ısıtıcı yelek v.b. cihazların uzun süreli çalıştırılması ve şarj edilmesi amaçlanmıştır.
  7. Deniz Dedektifleri: Deniz ekosistemini koruyabilmek için gemilerden atılan kimyasal maddelerin takibinin yapılabilmesi, denizlerdeki radyoaktif madde miktarı değişiminin belirlenip değerlendirilmesi ve veri tabanı oluşturulması hedeflenmektedir.
  8. Akıllı Menü: Kişilerin sağlık hedeflerine ulaşması yaş, cinsiyet ve sağlık geçmişlerine hitap eden besinlerin seçilerek sağlık sorunlarının azaltılması, obezitenin ve gıda israfının önlenmesi, sağlık giderlerinin azaltılması amaçlanmıştır.
  9. Akıllı Musluk: Banyo ve mutfaklarda su tasarrufu için musluklara derece ayarlı rezistans takılarak hemen ısınmasının sağlanması ve su israfının önüne geçilmesi planlanmıştır.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: