17. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Konya

Onyedinci Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, Konya Anadolu Turizm Otelcilik MTAL Uygulama Otelinde, 3-5 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

1. Modüler Spor Alanı: Arduino ile tasarlanan, programlanabilir, taşınabilir bir bütünleşik futbol, basketbol, voleybol oynanabilecek spor alanının tasarlanması
2. Yıldırımdan Suya Yolculuk: Yıldırım enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilerek deniz suyunun damıtılması sonucunda saf su ve deniz tuzu elde edilmesi sistemi
3. Cep telefonu ile Mikroskop Dijitalleştirme ve Doküman Kamera oluşturma Aparatı: Cep telefonuna takılacak bir aparat tasarlanarak, cep telefonunun doküman kameraya ve mikroskop dijitalleştirme cihazına dönüştürülmesi ile sınıflarda akıllı tahtalara görüntü verilmesi sistemi 
4. Renk Küresi Cihazı: Öğrencilerin ana renklerin (kırmızı, yeşil, mavi) karışımı ile ara renkleri ve beyaz ışığı oluşumunu deneyerek öğrenebilmesi için renk küresi cihazının Arduino, LCD ekran, led lamba vb. elektronik malzemelerle üretilmesi
5. Sıcacık Ayaklar: Hareket enerjisi kullanılarak piezo diskler yardımıyla adım sayma özelliği de olan ısıtıcılı ayakkabıların üretilmesi
6. Evsel atık Suların Bahçe Sulamasında Kullanımı Sistemi: Evlerde lavabolardan akıtılan atık suları geri dönüştürerek, bahçe sulama suyu, yağ atıklarından biyoenerji üretebilen, güneş enerjisinden elektririk gereksinimini sağlayabilen atık suların geri dönüşümü sisteminin geliştirilmesi
7. Topraksız Tarım sistemi: Kücük tarım alanlarında daha hızlı ve yüksek verimde ürün elde etmek için daha az insan gücü kullanımı gerektiren topraksız tarım otomasyon sisteminin geliştirilmesi
8. Ice Cutter (Buz Çözücü): Ani sıcaklık düşüşü yaşanan bölgelerde sıhhi tesissatın donmasını engellemek amacıyla, donan sıhhi tesisatın zarar verilmeden açılmasını sağlayacak antifirizli, ısı sensörlü ve ısıtıcılı bir cihaz geliştirilmesi.   

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: