14. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Kayseri

Ondördüncü Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 31 Ekim – 2 Kasım 2017, 31 Ekim – 2 Kasım 2017, Kayseri Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

1. Anahtarın Kapıda Unutulmasını Önleyici Akıllı Kilit Sistemi

2. Bebeklerin Hastalandıklarında Havale Geçirmesini Önleyici Akıllı bebek Yatağı

3. Lavabolara Takılabilecek Atık Suların Arıtımı ve Tekrar Kullanımı Cihazı

4. Hastaların Doktor Tarafından Uzaktan ve Anlık İzlenebilmesini Sağlayacak Uzaktan Sağlık İzleme Sistemi

5. Alternatif Enerji Kaynakları Kullanılarak Susuz Ortamlarda Havadan Su Üretimi Sistemi 

6. Apartmanlarda Akan Suyun Potansiyel Enerjisinden Faydalanarak Elektrik Enerjisi Üretimi

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: