13. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Kütahya

Onüçüncü Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 24-26 Ekim 2017, Kütahya Yoncalı ATML’de, gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

1. Okul Bahçesinde Piezo alanında elektrik enerjisi üretimi ile okul bahçesinin aydınlatılması

2. Atıklardan Geri Dönüşüm ile Binalar İçin Alternatif Isı Yalıtımı Malzemesi Üretimi

3. Kombilerde Su İsrafının Önlenmesi Sistemi

4. Öğrencilerin ders Araç Gereci Unutkanlığını Önleyici Programlanabilir Akıllı Sırt Çantası

5. Öğrencilerin Bilişsel, Sosyal ve Psikomotor Becerilerin Gelişmesi İçin Okula Zeka Bahçesi Kurulması

6. Seralarda Mobil Uygulama ile Kontrol Edilebilen Ürün Çeşidine Göre Akıllı Sulama Sistemi

 

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: