32. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Nevşehir

Otuzikinci Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Nevşehir Kapadokya Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi ’de  07-09 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Yeşil Güneş Paneli: Güneş panellerinde kullanılan ağır metaller yerine bitkilerden elde edilecek klorofille biogüneş hücreleri üretilerek; temiz enerji elde etmek, dışa bağımlılığı azaltmak ve doğayı korumak hedeflenmiştir.
  2. Robotik Usta: Üç boyutlu yazıcıya sahip robotik ustayla; yeniden tasarlanan yeraltına yerleştirilecek boru hattı sayesinde patlayan su boruları toprak yada asfalt kırılmadan,eşilmeden tamir edilerek  zamandan ve ekonomiden kazanç sağlanırken, insanların su kesintileri yüzünden mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir.
  3. Gören Kapı: Sensörler ve PLC programıyla çalışma şartları programlanan Gören Kapı ile  akan trafikte duran araçların kapılarının kontrolsüzce açılmasıyla, meydana gelen kazaların önlenmesi amaçlanmıştır.
  4. Elektrikli Arabada Rüzgardan Enerji Üretimi: Araç dizaynını bozmadan aracın ön kısmına yerleştirilecek rüzgar gülleriyle rüzgarın elektrik enerjisine dönüşümü sağlanarak depolanacak ve araç kendi kendini şarj edebilecek.
  5. Hayat Enerjim: Mevcut yalıtım malzemelerine peltier modülleri adapte edilerek; evlerin kışın ısınması, yazın soğuması sağlanarak temiz enerji, enerji tasarrufu ve ekonomik olarak kazanç hedeflenmiştir.
  6. Akıllı Raf Sistemi: Marketlerdeki raflara yerleştirilecek sistemle rafta biten ürün hakkında depolara bildirim gönderilerek ürünün teminini sağlamak.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: