12. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Adıyaman

Onikinci Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 26-28 Eylül 2017, Adıyaman Inovasyon Merkezinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

1. Mobil Uygulama Aracılığıyla Kan Şekeri Kontrol Sistemi

2. Okulların Koordinatlarına kolay ve hızlı ulaşmayı sağlayacak Koordinat Bilgi Saklama Sistemi: 

3. Depolardaki Suyun sürekli İçilebilir ve Sağlıklı olması için Sağlıklı İçme Suyu Otomasyon Sistemi

4. Çöp Kovasınına çöp atma Alışkanlığını Artırmak İçin Konuşan Çevreci Çöp Kovası

5. Araçları Dış Etkenlerden Korumak İçin Portatif Katlanabilir Garaj Sistemi:

6. Can Kayıplarını Önlemek İçin Yangın ve Depremde Otomatik Açılan Akıllı Kapı Sistemleri:

7. Görme Engellilerin Kolay Ulaşım Sağlaması İçin Engelsisz Baston

8. Yatılı Öğrenci Pansiyonlarında enerji tasarrufu Sağlamak için Akıllı Pansiyon Sistemi:

 

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: