54. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Batman

Batman İl Milli Eğitim bünyesinde eğitimcilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla 3-6 Haziran 2024 tarihlerinde STEM  Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya okul öncesi, sınıf, ilköğretim matematik, fen bilimleri, teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri, fizik, kimya ve lise matematik öğretmenliği branşlarından 104 öğretmen katılım sağladı. Çalıştayda STEM eğitiminin önemi, gereklilikleri, STEM eğitim kaynakları, topluluklar, STEM okul etiketi konularına değinildi.
4 gün süren çalıştayın ilk gününde Scientix projesi, STEM Eğitimi, STEM Proje hazırlama basamakları ve STEM Okul Etiketi konularında teorik bilgi verildi. İkinci gün öğretmenlerden 5-6’şarlı gruplar oluşturuldu ve öğretmenlere dağıtılan Proje Öneri Formu üzerinde teorik olarak proje tasarlamaları istendi. Öğretmenler günlük hayat problemlerine yönelik sorunları tespit etti ve çözüm yolu bulmak için ekip çalışması düzenledi. Üçüncü gün her grup geliştirdiği projenin prototipini yaptı. Son gün ise gruplar sırayla STEM projelerinin sunumunu yaptı ve prototiplerini tanıttı. Geliştirilen STEM projelerinin başlıkları aşağıdadır:

 1. Hopla zıpla enerji üret
 2. Eko siteler
 3. Çekirge uzaklaştırma sistemi
 4. Cankurtaran robot mazgal
 5. Su kanallarında boğulma önleme
 6. Besleyici döngü
 7. Isıyı depolayan şeffaf cam güneş paneli
 8. Güvenle serinliyorum
 9. Elektrik üreten güvenli kanallar
 10. Yağmur yağıyor seller olmuyor
 11. Basınç Sensörleriyle Desteklenen Akıllı Koltuk
 12. Kinetik  Enerjili Güneş Panelli Yeşil Enerjili Okullar
 13. Evsel atıkların yapay zeka ile ayrıştırılması
 14. Güneş Enerjili Arduino Araç Kiti: Çevre Dostu Keşif Yolculuğu

Çalıştayın eğitmenleri Tunç Erdal AKDUR ve Uğur DOĞAN, STEM eğitiminin günümüzdeki önemine dikkat çekti ve şunları vurguladı: STEM eğitimi öğrencileri gerçek dünya problemlerini çözmeye yönlendirir. Sadece soru çözen öğrenciler değil, 21. yüzyıl becerileri gelişmiş, Matematik, Mühendislik, Fen ve Teknolojiyi kullanarak sorun çözen Öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 3-6 Haziran 2024 tarihlerinde tarihleri arasında gerçekleşen çalıştay, STEM alanında deneyimli eğitmenler tarafından sunulan çeşitli atölye çalışmalarını içerdi. Katılımcı öğretmenler, bu atölyelerde STEM eğitiminin temel ilkelerini, en iyi uygulamalarını ve etkili öğretim yöntemlerini öğrendiler ve uygulama fırsatı buldular. 

Paylaş: