53. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Milli Eğitim bünyesinde eğitimcilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla 6-9 Mayıs 2024 tarihlerinde STEM  Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya okul öncesi, sınıf, ilköğretim matematik, fen bilimleri, teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri, fizik, kimya ve lise matematik öğretmenliği branşlarından 100 öğretmen katılım sağladı. Çalıştayda STEM eğitiminin önemi, gereklilikleri, STEM eğitim kaynakları, topluluklar, STEM okul etiketi konularına değinildi.
4 gün süren çalıştayın ilk gününde Scientix projesi, STEM Eğitimi, STEM Proje hazırlama basamakları ve STEM Okul Etiketi konularında teorik bilgi verildi. İkinci gün öğretmenlerden 5-6’şarlı gruplar oluşturuldu ve öğretmenlere dağıtılan Proje Öneri Formu üzerinde teorik olarak proje tasarlamaları istendi. Öğretmenler günlük hayat problemlerine yönelik sorunları tespit etti ve çözüm yolu bulmak için ekip çalışması düzenledi. Üçüncü gün her grup geliştirdiği projenin prototipini yaptı. Son gün ise gruplar sırayla STEM projelerinin sunumunu yaptı ve prototiplerini tanıttı. Geliştirilen STEM projelerinin başlıkları aşağıdadır:

 1. Yeşil İzler: Atıkların Bahari
 2. Arabam Güvende
 3. Çocukların Enerjisiyle Aydınlanan Gelecek
 4. Havadar Pencere Sistemleri
 5. Güneşin Doğuşu, Suyun Dönüşü
 6. Depreme Karşı Hazırım/Hayat Üçgene Sığar
 7. Atıkları Topla Ödülünle Zıpla
 8. Murfaktan Toprağa
 9. Kendi Suyumu Arıtıyorum
 10. Kolay Yaşam Sandalyesi
 11. Doğamı seviyorum, Çevremi koruyorum, Yağları topluyorum
 12. Konforlu Kasis
 13. Köpek Savar
 14. Yeşil Oyun Sahası

Çalıştayın eğitmenleri Rumeysa DEMİR ve Uğur DOĞAN, STEM eğitiminin günümüzdeki önemine dikkat çekti ve şunları vurguladı: STEM eğitimi öğrencileri gerçek dünya problemlerini çözmeye yönlendirir. Sadece soru çözen öğrenciler değil, 21. yüzyıl becerileri gelişmiş, Matematik, Mühendislik, Fen ve Teknolojiyi kullanarak sorun çözen Öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 6-9 Mayıs 2024 tarihlerinde tarihleri arasında gerçekleşen çalıştay, STEM alanında deneyimli eğitmenler tarafından sunulan çeşitli atölye çalışmalarını içerdi. Katılımcı öğretmenler, bu atölyelerde STEM eğitiminin temel ilkelerini, en iyi uygulamalarını ve etkili öğretim yöntemlerini öğrendiler ve uygulama fırsatı buldular. 

Paylaş: