5. Matematik Seferberliği Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Aktif Öğrenme ile Matematik Eğitimi Çalıştayı, Bursa

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Scientix ve Design FILS projeleri kapsamında “Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Aktif Öğrenme” çalıştayı disiplinler arası bir yaklaşımla matematik öğretmenlerinin katılımı ile 7-9 Kasım 2022 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, Bakanlığımız tarafından yürütülen “Matematik Seferberliği” kapsamında matematik dersinin öğretimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla yenilikçi öğrenme yaklaşımı ile matematik eğitimi uygulamaları tanıtılmıştır. Çalıştaya Bursa ilinden matematik ve sınıf branşlarından 100 öğretmen katılım sağlamış olup öğretmenler; STEM eğitimi yaklaşımı, yenilikçi öğrenme ortamlarında matematik eğitimi uygulamaları, öğrenme senaryoları geliştirme başlıklarında sunumlar, atölyeler, sergiler ve grup çalışmalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Üç gün süren çalıştay, öğretmenlerin senaryolarını geliştirmelerinin ardından uygulamaların paylaşımı ve katılım sertifikalarının takdimi ile sona ermiştir.

Paylaş: