4. Matematik Seferberliği Matematik Öğretimine Yönelik STEM Eğitimi Çalıştayı, Diyarbakır

Matematik Seferberliği Kapsamında Scientix Projesi Matematik Öğretmenlerine Yönelik STEM Eğitimi Çalıştayı” 31 Ekim – 3 Kasım 2022, Diyarbakır STEM Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya lise matematik, ilköğretim matematik ve sınıf öğretmenliği branşlarından toplamda 60 öğretmen katılmıştır.

3-6 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 gün süren çalıştayın ilk gününde Scientix projesi, STEM Eğitimi, Matematik temelli STEM Proje basamakları,  STEM Okul Etiketi konularında teorik bilgi verilmiştir.

İkinci gün öğretmenlerden 5’erli gruplar oluşturulmuş ve öğretmenlere dağıtılan Proje Öneri Formu üzerinde teorik olarak proje tasarlamaları istenmiştir. Öğretmenler günlük hayat problemlerine yönelik sorunları tespit etmiş ve çözüm yolu bulmak için ekip çalışması düzenlemişlerdir.

Üçüncü gün her grup geliştirdiği projesinin prototipini yapmıştır. Ortaya çıkan STEM projelerinin isimleri aşağıda yer almaktadır;

 

 • Işık Kirliliği Sorununun Çözümü
 • Su Tasarruflu Musluk
 • Basket Potalı Çöp Kovası
 • Okullarda Engelsiz Rampa
 • Teknolojik Atık Sistemi
 • Sınıfta Atık Toplama Sistemi
 • Can Kurtaran Uçak
 • Enerji Üreten Oyun Parkı
 • Elektrik Enerjisi Üreten Bisiklet
 • Akıllı Çop Atık Sistemi
 • Enerji Köyü

Dördüncü gün ise her grup STEM projesini ve öğrencileri STEM projelerine yönlendirmeye dönük yöntemlerini sunmuş ve diğer gruplarla paylaşarak fikir alış verişinde bulunmuştur. Soru cevap yöntemiyle akran değerlendirmesi yapılmıştır.

Paylaş: