2. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Ankara

İkinci Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Bilim insanlıgı ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

  1. Sudan Enerji Üretilmesi: Güneş enerjisini ve rüzgar enerjisini kullanıp suyu elektroliz ederek Hidrojeni enerji kaynağı olarak kullanmak
  2. Evlerde Atık Geri Dönüşüm Sistemi Kurulması: Yeni nesil evlerde atıkların maddelerin programlanabilir raylı sistemler ve elektromıknatıslarla ayrıştırılması
  3. Gürültü Uyarı Sistemi: Sınıflarda ya da kalabalık alanlarda gürültü seviyesini ölçerek yeşil, sarı ve kırmızı lambalarla uyarıda bulunan sensörlü elektronik sistemlerin geliştirilmesi
  4. Gaz Zehirlenmesi Önleme Sistemi: Sobalı ve doğalgazlı konutlarda gaz zehirlenmelerini önlemek için sensörlü ve aspiratörlü ortama yeterli oksijeni otomatik olarak sağlayacak sistemin geliştirilmesi,

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

2nd Scientix STEM Education Workshop was held at Ankara Gazi Vocational and Technical Anatolian High School on February 22-24, 2017, The purpose of this workshop was to create an interdisciplinary STEM education project development and sharing environment among STEM (science, mathematics, physics, chemistry, biology) teachers who work in secondary school, high school and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology). Teachers were grouped into study groups in each group there was one of each science, mathematics, physics, chemistry, biology and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, computer programming, etc.). These teachers with different subject areas studied together to discuss and prepare a multi-disciplinary inquiry, research, production and invention based STEM project proposals for their students. At the end of the workshop, the following STEM education projects were designed by the teacher groups to encourage students to Science and Engineering professions and to uncover their skills and attitudes in STEM subject areas:

  1. Energy Production from Water: To use Hydrogen as an energy source by electrolyzing water with using solar energy and wind energy.
  2. Establishment of Waste Recycling System in Homes: Separation of wastes in new generation homes by programmable rail systems and electromagnets.
  3. Noise Warning System: Development of electronic systems with sensors that give warning with green, yellow and red lamby by measuring the level of noise in classrooms or crowded areas.
  4. Gaseous Poisoning Prevention System: To develop a system with sensors that automatically provide sufficient oxygen into a room with aspirator to prevent gas poisoning from stove and gas in a house.

We think that every school should have a STEM project. To improve their questioning, researching, producing and inventing skills in these STEM projects, teachers and students in project teams should study and work with other schools and industry in collaboration to realize their STEM projects. Every school should have their STEM project teams.

Paylaş: