1. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Ankara

Birinci Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 15-17 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

  1. Pencerelerden Enerji Elde Edilmesi: Sınıfların camlarına güneş panelleri yerleştirerek elektrik enerjisi elde edilmesi
  2. Çiçeklerin Otomatik Damlama Sistemiyle Sulanması: ağırlığa duyarlı sensör, bir kova su, hortum ile bitkilerin otomatik sulanmasının sağlanması
  3. Evde Topraksız Tarım Yapılması: Sebzelerin evde toprak kullanılmadan organik ya da inorganik besin maddeleri kullanılarak evde yetiştirilmesi
  4. Okula Çöp Atık Sistemi Kurulması: Çöp atık sistemiyle okulun çöplerinin toplanması geri dönüşüme gönderilmesi, diğer çöplerden ise biyogaz elde edilmesi.
  5. Kendini Isıtan Ayakkabı Üretilmesi: Ayakkabının tabanına şarj edilebilir pil ile iletkenliği düşük tellerle birlikte üstüne güneş enerjisi paneli yerleştirilerek kendini ısıtabilen ayakkabı üretilmesi

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

1st Scientix STEM Education Workshop was held at Ankara Atatürk Anatolian High School on February 15-17, 2017. The purpose of this workshop was to create an interdisciplinary STEM education project development and sharing environment among STEM (science, mathematics, physics, chemistry, biology) teachers who work in secondary school, high school and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology). Teachers were grouped into study groups in each group there was one of each science, mathematics, physics, chemistry, biology and vocational and technical school teachers (Electricty and electronics technology, information technology, furniture technology, machine technology, metal technology, computer programming, etc.). These teachers with different subject areas studied together to discuss and prepare a multi-disciplinary inquiry, research, production and invention based STEM project proposals for their students. At the end of the workshop, the following STEM education projects were designed by the teacher groups to encourage students to Science and Engineering professions and to uncover their skills and attitudes in STEM subject areas:

  1. Obtaining Energy from Windows: Obtaining electrical energy by placing solar panels on the windows of classrooms
  2. Irrigation of the Flowers with the Auto Drip System: Automatic watering of the plants with weight sensitive sensor, a bucket of water and a hose
  3. Farming without Soil in Homes: Growing vegetables at home using organic or inorganic nutrients without using soil
  4. Waste Disposal System Establishment to Schools: Collection of school garbage by recycling waste system, recycling is sent, and biogas is obtained from garbage.
  5. Manufacturing Self-heating Shoes: With the rechargeable battery on the bottom of the shoe, the self-heating shoes can be produced by placing the solar energy panel on top of a shoe together with the low conductivity wires.

We think that every school should have a STEM project. To improve their questioning, researching, producing and inventing skills in these STEM projects, teachers and students in project teams should study and work with other schools and industry in collaboration to realize their STEM projects. Every school should have their STEM project teams.

Paylaş: