35. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Kırıkkale

Otuzbeşinci  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Kırıkkale Öğretmen Evi ’nde  24-26 Aralik 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmeneler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğreKtmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda öğretmen grupları tarafından öğrencileri fen ve mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır.

  1. Işıldayan Elektrik: Güneş ışınlarını toplayan çukur aynanın odak noktasına yerleştirilen metal boruların içerisindeki suyun buharıyla rüzgar tribünleri döndürülerek tribüne bağlı olan led lambanın yanması sağlanarak  yenilenebilir ve maliyeti düşük enerji üretilmesi hedeflenir.
  2. Atıktan Köpüğe: Atık yağlardan sabun elde ederek ekonomik değer elde etmek, çevre ve su kirliliğini önlemek, geri dönüşüm bilinci oluşturmak hedeflenmiştir.
  3. Solar Park: Elektrikli araçlarda kullanılan bataryaları şarj etmek için, yenilenebilir enerjiyle elektrik üreten parklar oluşturarak temiz enerji elde etmek  ve  elektrik dağıtım şirketlerine de satış yapılarak  kazancı artırmak hedeflenmiştir.
  4.  Akıllı Kütüphane: Akıllı raf ve barkod sistemi ile kitaba ulaşımın kolaylaşması ve zaman kaybının önlenmesi sağlanacaktır.
  5. Arabam GÜVENDE Huzurum YERİNDE: Aracın çeşitli yerlerine yerleştirilen kameralar ve telefondaki uygulama yardımıyla araca yapılacak herhangi bir müdahalede araç sahibine bildirim gidecektir. Araç sahibi sesli uyarı sistemini kullanarak duruma müdahale edebilcektir.
  6. Enerjim Doğadan: Araçlardaki kinetik enerjiyi ve güneş enerjisini kullanarak elektrik üretmek hedeflenmiştir.
  7. Atık Suların Tekrar Kullanıma Kazandırılması: Yağmur sularının depolanarak  burada su sümbülü ve su mercimeği ekimiyle suyun doğal yollardan arıtılması sağlanarak kullanılabilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız; her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: