15. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Kocaeli

Onbeşinci Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, Kocaeli Ahmet Elginkan Vakfında, 22-24 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

1. Okul Servislerinde Öğrenci Unutulmasını Önleye Akıllı Servis Sistemi

2. Görme Engellilerin Çevrelerini Bütünsel Olarak Algılamasını Sağlayıcı Akıllı Elektronik Baston

3. Hastanelerde Acil Muayenesi İçin gerekli Ölçümleri, Tetkikleri Yapan Hastane İlk Tetkik Kabini

4. Çocukların Parklarda Eğlenerek Elektrik Enerjisi Üretmesini Sağlayan Piezo Oyun Alanları Geliştirmek

5. Bebeğin Sağlık ve Fiziki durumunu İzleyerek Anne ve Babayı Bilgilendiren Akıllı Beşik

6. Elektrik enerjisi İle Hareket Eden Araçların Hareket Halindeyken Şarj Edilmesini Sağlayıcı Yol Sistemi

 

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: