10. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Adana

Onuncu Scientix STEM Eğitim Çalıştayı, 19-21 Haziran 2017 tarihlerinde Adana Bilim ve Sanat Merkez’inde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı, Lise ve mesleki ve teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji, vb.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (elektrik ve elektronik teknolojisi, bilgi teknolojisi, mobilya teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, vb.) arasında disiplinlerarası bir STEM eğitim projesi geliştirme ve paylaşma ortamı oluşturmaktır. Çalıştayda öğretmenler her grupta en az birer tane fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve meslek ve teknik okul öğretmeni olacak biçimde çalışma gruplarına ayrılmıştır. Her grupta bu farklı ders alanları öğretmenleri, öğrenciler için disiplinler arası sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya dayalı STEM proje önerileri hazırlamak için birlikte çalışmışlardır. Bu çalıştayın sonunda, öğretmen grupları tarafından öğrencileri Fen ve Mühendislik mesleklerine teşvik etmek ve STEM konularında beceri ve tutumlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki STEM eğitim projeleri tasarlanmıştır: 

  1. Işık Almayan Mekânların Güneş ile Aydınlatılması: Okullarımızda bodrum, sığınak gibi ışığı az olan dersliklerin, laboratuvar gibi bölümlerin güneşten gelen ışık ışınları ile optikten faydalanılarak aydınlatılması
  2. Akıllı Çocuk Ateşi Ölçer Cihazı: 0-6 yaş grubu çocukların vücut ateşinin kritik eşiğe ulaştığında ebeveynlere sesli ve ışık ile haber verilmesini sağlayacak bir cihazın geliştirilmesi
  3. Su Kanallarında Güneş Panelleriyle Enerji Üretimi: Kanalların yazın boğulmalara ve su kaybına yol açması ve üzeri açık olduğu için çok kirlenmesinin engellenmesi amacıyla kanalların güneş panelleriyle üzeri kapatılarak elektrik enerjisi üretilmesi
  4. Kuş Evlerinden ve Solucan Tanklarından Gübre Üretimi ile Okullarda Organik Tarım: Okul bahçelerine yerleştirilecek proje kapsamında tasarlanan kuş evlerinden gübre ve solucan tanklarından biriktirilen bitkisel atıklar ile torflar üretilerek okul bahçelerinde organik tarım bahçeleri oluşturulması
  5. Akıllı Mantar Üretim Odası: Mantar üretiminde mekâna bağlı kalmadan, uzaktan kontrollü, iş gücünü azaltan zamandan kazanç sağlayan sıcaklık, nem oksijen sensörleri içeren mantar üretim odalarının geliştirilmesi
  6. Çocuk Konumu Tespit Etme Cihazı: Çocukların kaybolmasının engellenmesi için GPS aracılığıyla çocuğun konumunu tespit edip aileye bildiren, olağan dışı bir hareketlilik olduğunda aileyi uyaran ve anlık konumunu cep telefonuna gönderen bir cihazın tasarlanması
  7. Anti Kurtçuk Baklagiller Dolabı: İçerisinde nem ve sıcaklığın ölçüldüğü baklagiller için nem ve sıcaklığın minimum ve maksimum sınırları içinde tutularak baklagillerde oluşacak filizlenmeyi, böceklenmeyi ve kurtlanmayı önleyecek bir dolabın üretilmesi

Scientix Türkiye Ekibi olarak her okulun STEM projelerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu STEM projeleri öğrencilerin sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Proje ekiplerindeki öğretmenler ve öğrenciler STEM projelerini gerçekleştirmek için diğer okullar ve endüstri ile birlikte yardımlaşarak çalışabilmelidir. Temel amacımız, her okulun STEM proje takımlarını oluşturması ve bu takımların STEM çalışmalarını yapabilecekleri öğrenme ortamlarının okullarımızda oluşturulmasıdır.

Paylaş: