Scientix Projesi

Scientix Projesi, Avrupa’da STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminde sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye, buluş yapmaya dayalı eğitimi Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, öğretmenlere, akademisyenlere, okul yöneticilerine, ailelere ve STEM eğitimi ile ilgilenen tüm kişilere açık bir projedir.

Tanıtım Videosu

Proje Tanıtımı

Scientix Projesi, Avrupa’da STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics- Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) öğretiminde sorgulama temelli eğitimi Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, öğretmenlere, akademisyenlere, yöneticilere, ailelere ve Fen-Matematik eğitimi ile ilgilenen tüm kişilere açık bir projedir. Scientix Portalı, 2010 yılı Mayıs ayında kullanıma açılmış olup portala https://scientix.eu adresinden ulaşılabilmektedir. Portalda, tüm öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri, öğrencilerin sorgulama, bilimsel düşünme, araştırma, buluş yapma ve üretim becerilerini geliştirmeye yönelik sorgulama temelli STEM eğitimi projeleri ve materyalleri paylaşılmaktadır. Scientix projesinin 4. fazı Scientix 4, 2020 yılında başlamış olup, 2022 yılına kadar devam edecektir.

Scientix Projesinin amaçları:

  • Tüm Avrupa çapında gerçekleşen çok sayıda sorgulamaya, araştırmaya ve buluş yapmaya yönelik fen, matematik, mühendislik ve teknoloji (STEM) eğitimi ile ilgili projelerden tüm Avrupa’nın haberdar olmasını sağlamak,
  • Bu projeler sonrasında üretilen öğrenim materyallerinin ve araçlarının yaygınlaştırılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırmak,
  • Avrupa ülkelerinde STEM eğitimiyle ilgili gerçekleşen ulusal kongre, konferans, çalıştay ya da projelerin tüm Avrupa’ya duyurulabileceği bir platform oluşturmak,
  • Avrupa çapındaki öğretmenler ve akademisyenlerin STEM eğitimiyle ilgili deneyimlerini paylaşabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir platform oluşturmak,
  • Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri, sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönelik eğitime uygun STEM eğitim projeleri örneklerini sunmak,
  • Çevrim-içi ve yüz yüze eğitimlerle STEM eğitimi alanındaki öğretmenlerin eğitimine katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerin, bilim insanlığına ve mühendisliğe yönelik ilgisini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onları; geleceğin mesleklerine yönlendirmek

İLETİŞİM

SCIENTIX ULUSAL DESTEK NOKTASI
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü https://yegitek.meb.gov.tr

SCIENTIX TÜRKİYE EKİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dr. Tunç Erdal Akdur - tuncerdal.akdur@meb.gov.tr - 0312 296 9525
Esra Kayış - esra.kayis@eba.gov.tr - 0312 296 9492
Dr. İpek Saralar-Aras - ipek.saralararas@eba.gov.tr - 0312 2916 9541

SCIENTIX TÜRKİYE PROJE İLETİŞİM BİLGİLERİ

trscientix@gmail.com
scientix@meb.gov.tr
0312 296 9400